Om mig

Alicja Wolk är professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Hennes forskning är inriktad på modifierbara livsstilsfaktorer, främst kost och fysisk aktivitet, som har samband med dödlighet, kroniska sjukdomar (cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, etcetera) och hälsosamt åldrande, samt studier av genetisk känslighet för cancerutveckling. På senare tid har hon utvidgat sin forskning till att även omfatta kostens miljöpåverkan på planetens hälsa. AW har utvecklat två populationsbaserade prospektiva longitudinella kohorter – Cohort of Swedish Men och Swedish Mammography Cohort. Hennes forskning bygger på dessa kohorter som omfattar över 100 000 deltagare (kvinnor och män), och en biobank som lagrar DNA från 50 000 deltagarna (vilket möjliggör studier av gener och interaktioner mellan gener, kost, läkemedel och miljö) och biologiska prover (blod, urin, fettvävnad, avföring) från 14 000 deltagare (vilket möjliggör upptäckter av biomarkörer för tidig diagnos). Kohorterna, där omfattande och upprepad information om kost och livsstil samlas in, följs årligen upp sedan 30 år genom koppling till nationella hälsoregister av hög kvalitet.

AW har publicerat över 800 vetenskapliga artiklar som citerats över 165 000 gånger (Google Scholar H-index=162) i många prestigefyllda tidskrifter och hon är medlem i det internationella "AcademiaNet - Outstanding Female Academics" (nominerad av Vetenskapsrådet). Hon är för närvarande medlem av Prevention & Population Research Committee of Cancer Research, UK. I rankningen av bästa forskare inom medicin i Sverige som tillkännagavs av Research.com hösten 2022 (baserad på data som samlats in från Microsoft Academic Graph den 6 december 2021) rankades Alicja Wolk som nr 8, och bland kvinnliga forskare som nr 1.

Utbildning

 • Gästforskare, Harvard School of Public Health, Boston, USA, 1995-1997
 • Post-doc/ gästforskare, Karolinska Institutet, 1987
 • Dr Med Sci/PhD i Human Nutrition/Klinisk Epidemiologi, Warszawa, Polen, 1987
 • MSc i Human Nutrition (5-årigt program, inkl. toxikologi och biokemi), University of Life Sciences, Warszawa, Polen, 1974

Akademiska priser och utmärkelser

 • Medlem i AcademiaNet- Outstanding Female Academics- nominerad av Vetenskapsrådet 2014
 • Distinguished Professor Award från Karolinska Institutet 2010
 • Strategic Research Award, Karolinska Institutet, 2007-2012
 • 6-årig Senior Forskartjänst, Cancerfonden 1999-2005
 • 6-årig Forskarassistenttjänst, Cancerfonden 1993-1999
 • 2-årig Vetenskaplig experttjänst, Cancerfonden 1991-1992
 • Under 14 år (1991-2005) 100% av "personliga" lönen finanserades av  Cancerfonden