Om mig

Alicja Wolk är professor i nutritionsepidemiologi och ”Principal Investigator” med vetenskapligt och administrativt ansvar för två stora populationsbaserade kohorter omfattande 110 000 personer. Alicja Wolk är enhetschef för nutritionsepidemiologi och vice prefekt på Institutet för Miljömedicin.

Forskningsbeskrivning

Alicja Wolks forskning är fokuserad på kopplingen mellan modifierbara kost- och levnadsvanor och kroniska sjukdomar och hälsosamt åldrande – en forskning som har stor betydelse för preventiv medicin och folkhälsa. Alicja Wolk grundade och utvecklade den nutritionsepidemiologiska forskningen i Sverige och blev den första professorn i ämnet 2001. Hon har idag huvudansvaret för två stora populationsbaserade prospektiva longitudinella kohorter omfattande 110,000 personer. Kohorterna, med en omfattande information om modifierbara kost- och levnadsvanor, kopplas årligen till sjuk- och hälsoregister för att studera samband med uppkomst (och återinsjuknande) av cancer, hjärt-kärlsjukdom och ett flertal andra kroniska sjukdomar. Insamlat DNA möjliggör studier av gener och gen-kost/miljöinteraktioner med betydelse för sjukdomsuppkomst. Forskningen baserad på kohorterna har resulterad i många  nya och viktiga fynd, t.ex., att 4 av 5 hjärtinfarkter bland kvinnor kan förebyggas genom hälsosam kost och livsstil.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med Harvard School and Public Health och Harvard Medical School via gemensamma ”pooling-projekt”, doktorandhandledning och postdok-utbyte. Det internationella samarbetet har utvidgats till att omfatta universiteten i Cambridge och i Oxford.

Alicja Wolk har handlett 26 doktorander och 23 postdoktorer. Två av hennes PhDs har fått priser för a) den bästa svenska doktorsavhandlingen i epidemiologi (2009) och b) Chorafas pris på KI (2006).

Alicja Wolk är engagerad i "tredje uppgiften". Enligt Karolinska Institutets kvantitativa analys av massmedia (2012) var hon den andra mest citerade professorn vid Karolinska Institutet (efter KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson). Hon också föreläser för patientorganisationer, allmänheten och riksdagsledamöter samt representerat Cancerfonden i Almedalen.

 

Publikationer

Alicja Wolk har publicerat ca 500 vetenskapliga artiklar (1989-1993 under namnet KuskowskaWolk A) och 20 bokkapitel; citerade 22 000 gånger, H-Index= 77 (ISI/Web of Science ); citerade 33 000, H-Index=96 (Google Scholar).

Fem utvalda publikationer

Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A.

Circulation. 2013 Aug 20;128(8):795-802.

 

Long term alcohol intake and risk of rheumatoid arthritis in women: a population based cohort study.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Di Giuseppe D, Alfredsson L, Bottai M, Askling J, Wolk A.

BMJ. 2012 Jul 10;345:e4230

 

Long-term fatty fish consumption and renal cell carcinoma incidence in women.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Wolk A, Larsson SC, Johansson JE, Ekman P.

JAMA. 2006 Sep 20;296(11):1371-6

 

Magnesium intake in relation to risk of colorectal cancer in women.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Larsson SC, Bergkvist L, Wolk A.

JAMA. 2005 Jan 5;293(1):86-9.

 

Can measurements of IGF-1 and IGFBP-3 improve the sensitivity of prostate-cancer screening?

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Wolk A, Andersson SO, Mantzoros CS, Trichopoulos D, Adami HO.

Lancet. 2000 Dec 2;356(9245):1902-3

 

Long-term intake of dietary fiber and decreased risk of coronary heart disease among women.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Wolk A, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz GA, Hu FB, Speizer FE, Hennekens CH, Willett WC.

JAMA. 1999 Jun 2;281(21):1998-2004

 

Utbildning

 • Gästforskare, Harvard School of Public Health, Boston, USA, 1995-1997
 • Post-doc/ gästforskare, Karolinska Institutet, 1987
 • Dr Med Sci/PhD i Human Nutrition/Klinisk Epidemiologi, Warszawa, Polen, 1987
 • MSc i Human Nutrition (5-årigt program, inkl. toxikologi och biokemi), University of Life Sciences, Warszawa, Polen, 1974

Akademiska priser och utmärkelser

 • Medlem i AcademiaNet- Outstanding Female Academics- nominerad av Vetenskapsrådet 2014
 • Distinguished Professor Award från Karolinska Institutet 2010
 • Strategic Research Award, Karolinska Institutet, 2007-2012
 • 6-årig Senior Forskartjänst, Cancerfonden 1999-2005
 • 6-årig Forskarassistenttjänst, Cancerfonden 1993-1999
 • 2-årig Vetenskaplig experttjänst, Cancerfonden 1991-1992
 • Under 14 år (1991-2005) 100% av "personliga" lönen finanserades av  Cancerfonden