Porträtt av Alexandra Widström.

Alexandra Widström

HR-partner

Till mig kan du vända dig för chefsstöd eller frågor om anställningsvillkor.

Om mig

Jag arbetar som HR-partner vid Institutionen för Global folkhälsa (GPH) och stöttar i första hand forskargrupperna:

Stöd till chefer  

Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande allt ifrån rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågeställningar till kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering. Jag hjälper också till med timersättning/arvoden och anknytningar.

Stöd till övriga medarbetare  

I övrigt kan du som är verksam vid GPH vända dig till HR-enheten om du har frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och förmåner. Hör gärna av dig med dina frågor till vår gemensamma mailadress: hr.gph@ki.se eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 3. 

Utbildning

Jag är personalvetare med en kandidatexamen från programmet Personal, Arbete och Organisation (PAO) med huvudämne pedagogik vid Stockholms Universitet.