Skip to main content
alejandra_machado.png

Alejandra Machado

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Min huvudsakliga bakgrund är inom området klinisk neuropsykologi och psykologi, även om min PhD var i biomedicinsk och klinisk forskning. Under de senaste två åren har jag varit inriktad främst mot neuroimaging-fältet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad mot normalt åldrande och neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom (AD). Jag är särskilt intresserad av den flerdimensionella och integrerade studien av kognitiva, emotionella, funktionella och strukturella neuroradiologiska förändringar. Syftet med detta tillvägagångssätt är att undersöka hur olika mönster av beteendemässiga, neurologiska eller kognitiva förändringar under normalt åldrande kan föregå demens på olika sätt. Jag är för närvarande postdoc vid avdelningen för klinisk geriatrik där jag arbetar tillsammans med Dr Eric Westman och Dr Lars-Olof Wahlund.

 

Projekt:

  • Neurologiska förändringar hos AD-patienter med implantet Encapsulated Cells Releasing Nerve Growth Factor
  • Segmentering av vitsubstansskador på en populationsbaserad kohort från Sverige
  • Använvda multivariat analys för att undersöka mönster av kognitiv försämring och hjärnförändringar kohort av normalt åldrande individer

Utbildning

  • 2010-2016. PhD in Psychology (Neuropsychology) (Universidad de La Laguna, Spain)
  • 2011-2013. Master in Clinical and Health Psychology (Universidad de La Laguna, Spain)
  • 2007-2009. Degree of Advances Studies in Biomedical and Clinical Research (Universidad de La Laguna, Spain)
  • 2002-2007. Bachelor in Psychology (Universidad de La Laguna, Spain)
Loading bibliometrics...