Agneta Eriksson

Administratör

Om mig

Registrator och arkivansvarig vid institutionen NVS.

Jag hanterar tillgodoräknanden, avtal gällande föreläsare samt tillsatta tjänster som är avslutade i Netrecruiter.

För mer information om hur handlingar arkiveras vid Karolinska Institutet se "Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet".

Loading bibliometrics...