Skip to main content
Jag är adjunkt inom sektionen för omvårdnad och kursansvarig för termin 1. Jag  har specialistutbildning i anestesi och en med lic. Jag har arbetat inom anestesin i 23 år samt i ASIH i 2 år. Här på Ki är jag anställd sedan 2004. Jag har arbetat i både grundutbildningen till sjuksköterska och i specialistutbildningen. Jag har också haft valbara och uppdragsutbildningar i avancerad hemsjukvård

Agneta Öhlén

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är i grunden specialistsjuksköterska i anestesi, men har också arbetat som sjuksköterska i den avancerade hemsjukvården. Anställd på KI sedan 2004

Forskningsbeskrivning

Med i forskargruppen Ambulatory care nursing (ACN) 

Pedagogiska meriter

Kursansvarig för T1 i sjuksköterskeprogrammet

Kursansvarig i specialistutbildningen inom anestesi

Uppdragsutbildning i avancerad hemsjukvård

Handledare av uppsatser på grund och avancerad nivå

 

Utbildning

Specialistsjuksköterska i anestesi 1979

Magister i vårdpedagogik               2004

Med lic 2015

Loading bibliometrics...