Skip to main content
agneta_en_face_2.docx_.png

Agneta Karsten

Lektor/övertandläkare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är avdelningschef på avdelning 5  med enheterna ortodonti och käkortopedi sedan 2012. Jag blev färdig specialist i ortodonti 1990, disputerade 1995 och blev docent 2005. Jag har varit enhetschef för den käkortopediska verksamheten sedan 1998.

Avdelningen för Ortodonti ligger på plan 8 inom Institutionen för Odontologi vid Huddinge Sjukhus. År 2009 flyttade den kliniska käkortopediska verksamheten till Stockholms Kraniofaciala Team beläget på Karolinska Universitets Sjukhuset i Solna. Från och med 2012 är Karolinska Institutet ensam vårdgivare inom käkortopedi för barn med kraniofaciala missbildningar på denna klinik vilket innebär att jag arbetar såväl i Huddinge som i Solna.

Vid enheten för ortodonti har jag arbetat med grundutbildning i ortodonti och käkortopedi för tandläkarstudenter, logopedstudenter och barnmorskestudenter; specialistutbildning i ortodonti, forskning, forskarutbildning och klinik inom såväl ortodonti som käkortopedi.

Jag är huvudhandledare för fyra doktorander varav en har disputerat. Jag är bihandledare för fyra doktorander varav tre har disputerat. Jag har även handlett masterarbeten inom ortodonti/käkortopedi. Avdelningen för ortodonti har för närvarande ytterligare en doktorand.

Jag sitter i Institutionen för odontologis ledningsgrupp sedan 2012. Jag har suttit i Programnämnden för Tandläkar- och Tandhygienistutbildning. Jag har sedan 2007 varit ordinarie ledamot inom etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet. Jag är företrädare för ortodonti vid Specialistrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2015.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika frågeställningar kring uppkomst och behandlingsutfall av barn med medfödda läpp- käk och gomdefekter. Jag forskar multidisciplinärt tillsammans med plastikkirurger, logopeder, genetiker och käkkirurger,

 

Utbildning

Jag genomförde min tandläkarutbildning på Karolinska Institutet. Jag gjorde min specialistutbildning i en internationell, programmerad postgraduate utbildning vid Universitetet i Bergen i Norge (1990), där jag även gjorde en Masterexamen (1990).  Jag har svensk legitimation som tandläkare och jag är svensk specialist i ortodonti. Jag disputerade vid Karolinska Institutet 1995 och blev docent vid Karolinska Institutet 2005.

Loading bibliometrics...