Skip to main content

Wordpressajt

Karolinska Institutet har en wordpressinstallation för vissa typer av sajter: blog, conference alternativt fristående sajt.

I normalfallet ska ki.se användas för att beskriva KI-verksamhet, men wordpressmallarna kan användas om det till exempel är ett projekt där KI är en av flera avsändare. Typexempel är centrumbildning eller nätverk där KI är huvudsaklig avsändare.

Här väljer du vilken typ av sajt det gäller. Konferens =conference.ki.se/xxx Blog = blog.ki.se/xxx Site = xxx.ki.se
Här kan du önska ett namn på din sajt. Inga å,ä eller ö och inga versaler. Ej heller några mellanslag eller specialtecken annat än _. Önskar du en konferens med namn Accessmötet 2015 kommer du få adressen: http://conference.ki.se/accessmotet2015
Beskriv vad sajten ska användas till
Vem vänder du dig till med sajten
Om du ansöker om en fristående sajt, ange här vilka andra samarbetspartners som finns.
 
Den eller de personer som kommer att arbeta med sajten.
KW
KI Webbadmin
2019-05-26