Webb-kurs ”Avoiding plagiarism” tillgänglig för alla doktorander

Det är viktigt att doktorander lär sig korrekt vetenskapligt skrivande och referenshantering.

Den webb-baserade kursen Avoiding Plagiarism ingår i introduktionen för nyantagna doktorander, men alla doktorander och anställda vid KI har möjlighet att gå kursen via sina Ping Pong-konton.

För att gå webb-kursen "Avoiding plagiarism", vänligen gå till den här sidan och logga in på ditt Ping Pong-konto med ditt KI-mejl login (använd ej ditt KI-student login om du har ett sådant): http://pingpong.ki.se/public/courseId/13581/lang-en/publicPage.do. Du hittar kursen under ”Aktiviteter”.

Alla frågor måste vara rätt besvarade. Ungefärlig tidsåtgång är 2 timmar. Efter avslutad kurs erhåller du ett certifikat på att du gått kursen.

Om du har några problem med att logga in i Ping Pong, vänligen kontakta IKT-pedagogerna.