Walk and talk guide för Solna

Ta med mötet på promenad! Att ta ett gående möte är inte bara bra för hälsan utan även för kreativiteten och besluten. Här finns färdiga mötesrundor att använda.

I dagens samhälle har stillasittandet ökat och är en av våra största riskfaktorer för ohälsa. En nygjord forskningssammanställning visar att de som sitter stilla långa perioder har en ökad risk att bli sjuka och dö i förtid jämfört med de som är minst stillasittande. Men, det går lätt att motverka. Många studier visar att små avbrott i stillasittandet ger goda effekter på till exempel blodsocker, midjemått, blodfetter och välbefinnande. Det handlar om att aktivera musklerna med jämna mellanrum.

Att ta ett gående möte är inte bara bra för hälsan utan även för kreativiteten och besluten. Om ni är ett mindre sällskap på upp till fem personer passar ett ”Walk and talk” ypperligt. Vill man dokumentera idéer och beslut under mötet så är en inspelningsfunktion på en smarttelefon ett bra sätt. Ta hjälp av våra färdigutstakade mötesrundor och se hur just du kan vinna hälsa på mötet!

Guiden har tagits fram av Ellen Gustavsson Segerhag, leg. sjuksköterska och Mai-Lis Hellenius, professor och överläkare, båda vid Institutionen för medicin Solna.

Walk and talk-rundor

För en detaljerad och korrekt karta för respektive promenadväg, klicka på länken.

45 minuters möte – Från Karolinska Institutet campus Solna - Promenad på Norra begravningsplatsen via Solna kyrkogård

På denna promenad får du ca 45 minuters stärkande promenad och skakar ihop hela 5000 steg. Starta vid Aula Medicas entré. Gå via Solnavägen och Prostvägen in på Solna kyrkogård och via nordvästra utgången över till Norra begravningsplatsen. Gå rakt fram på Aftonstjärnans väg och vik sedan till höger på Stora Gravkorets väg och följ denna till sydöstra utgången. Gå sedan tillbaka via Solna Värdshus, Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré och Karolinska vägen.

Länk till promenadväg

40 minuters möte – Från Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Promenad till Hagaparken

Till detta möte får du en uppfriskande promenad som utgår från där du befinner dig på sjukhuset. Du tar dig utomhus till huvudentrén, över vägen så du går längs med Norra begravningsplatsen mot Hagaparkens sydvästra entré. Ta ett varv runt Stallmästargården och tennisbanorna och gå tillbaka igen. Du kammar hem ca 4000 steg på denna promenad.

Länk till promenadväg

1 timmes möte - Promenad i Hagaparken

Du promenerar via Karolinska Universitetssjukhuset, förbi huvudentrén, över Solna kyrkoväg till Hagaparken. Ta ett varv i parken och promenera sedan samma väg tillbaka. Du har med dig minst 6000 steg tillbaka.

Länk till promenadväg

1 timmes möte – Karolinska Universitetssjukhuset Solna - Promenad i lokala grönområden

En stärkande mötespromenad nästan enbart i grönområden runt sjukhuset. Följ Karolinska vägen från Karolinska Institutet bort och gå via Solna kyrkoväg in till den sydvästra ingången av Hagaparken. Ta sedan ett vänstervarv upp mot Fjärilshuset och gå sedan tillbaka via övergången till Norra begravningsplatsen och Solna kyrkogård. Du kammar hem minst 6000 steg.

Länk till promenadväg

30 minuters möte – Sjukhusparken. Promenad i sjukhusets egen oas

Promenera från din arbetsplats ner till sjukhusparken och ta två varv. Ett innervarv och ett yttervarv och gå sedan tillbaka till din arbetsplats. Härifrån får du med dig ungefär 3000 steg.

30 minuters möte – Vasastan. En stadspromenad

Gå från Aula Medica via grönområdet på Karolinska Institutet och ut på Tomtebodavägen. Följ denna över till Vasastan och korsningen Norra Stationsgatan och Rörstrandsgatan. Följ den senare åt höger och bort till Norrbackagatan. Sväng vänster upp mot Karolinska Institutet och följ Torsgatan och Solnavägen tillbaka. Efteråt har du tjänat ihop ca 3000 steg.

Länk till promenadväg

1 timmes möte – Karlbergs slott. En slottspromenad mitt i staden

Gå från Aula Medica via grönområdet på Karolinska Institutet och ut på Tomtebodavägen. Följ denna över till Vasastan och korsningen Norra Stationsgatan och Rörstrandsgatan. Följ den senare åt höger och ta en 90 graders sväng ner under vägen för att komma fram till gångbron över till Karlbergs slott. Ta ett varv i slottsparken och gå sedan samma väg tillbaka. Här skramlar du ihop minst 6000 steg.

Länk till promenadväg