Viktiga datum VT 2021 vid enheten för logopedi

På grund av rådande omständigheter äger forskningsseminarierna rum via Zoom. Länken finns angiven vid datumet för seminariet.

Vetenskaplig eftermiddag i logopedi VetEm

Fredagen den 22 januari kl. 13:00-16:00
https://ki-se.zoom.us/j/63491611338


För femte året anordnas en vetenskaplig eftermiddag i logopedi av Enheten för Logopedi, Karolinska Institutet, i samarbete med Medicinsk Enhet Logopedi, Karolinska universitetssjukhuset
På programmet: - “Kommunikation vid demens”
- ”Dysfagi hos barn och vuxna”
https://nyheter.ki.se/vetenskaplig-eftermiddag-i-logopedi?

Dubbelt doktorandseminarium

Tisdagen den 26 januari kl. 16:00-18:30
https://ki-se.zoom.us/j/64523824614

Doktorand Anna Nyman
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Fredrik Sand, doktorand vid Enheten för logopedi

Doktorand Marion Lieberman
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Åsa Mogren, doktorand vid Enheten för logopedi

Halvtidsseminarium

Torsdagen 11 februari kl. 9:00 Obs! Preliminärt! Information kommer.
https://ki-se.zoom.us/j/67325862977

Doktorand Fredrik Sand
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Metodseminarium

Tisdagen den 16 februari kl. 16:00-17:30
https://ki-se.zoom.us/j/63405187241

Post doc Anders Sand
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Post doc seminarium

Tisdagen den 23 februari kl. 16:00-17:30
https://ki-se.zoom.us/j/63137037680

Post doc Anna Eva Hallin
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Öppna föreläsningar i logopedi

Preliminärt lördagen den 6 mars

Dubbelt doktorandseminarium

Torsdagen den 11 mars kl. 16:00-18:30
https://ki-se.zoom.us/j/69693695230

Doktorand Hanna Steurer
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Helena Hybinette, doktorand vid Enheten för logopedi 

Doktorand Marika Schütz
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Ineke Samson, doktorand vid Enheten för logopedi 

Högre seminarium

Onsdag den 7 april kl. 16:00 - 17:30
https://ki-se.zoom.us/j/63170663569?from=addon

Professor Christina Samuelsson
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Post doc seminarium

Tisdagen den 20 april kl. 16:00-17:30
https://ki-se.zoom.us/j/65836192595

Post doc Anders Sand
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Dubbelt doktorandseminarium

Tisdagen den 25 maj kl. 16:00-18:30
https://ki-se.zoom.us/j/64956747678

Doktorand Emilie Hagberg
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Susanne Rex, doktorand vid Enheten för logopedi 

Doktorand Sara Burge
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Vakant 

Logopedprogrammets Vetenskapliga Dag

Onsdagen den 2 juni kl. 9:00-16:00 Information om lokal eller länk kommer

Under en heldag presenterar årets avgångskurs sina examensarbeten i logopedi

Kontaktansvarig:
Anna Peterson, Forskningsassistent, anna.peterson@ki.se

Vid uppkoppling via videolänk (ZOOM) lämnas aktuell länk i annons och på hemsida. Vid frågor om länk till
seminarierna, kontakta vår forskningstekniker karin.soderholm@ki.se

AP
Innehållsansvarig:
Åsa Catapano
2022-01-18