Vårens utlysningar 2023

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Januari

KI resebidrag 2023 (period 1)
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Axel Hirsch resebidrag 2023 (period 1)
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Alex och Eva Wallströms stiftelse 
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Hirsch Fellowship våren 2023
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Ruth och Richard Julins stiftelse
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Erik och Edith Fernströms stiftelse
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

Birgitta och Carl-Axel Rydbecks forskningsanslag
Ansökningsperiod: 10 - 24 januari

April

KI resebidrag 2023 (period 2)
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Axel Hirsch resebidrag 2023 (period 2)
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Gösta Fraenckels stiftelse
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Robert Lundbergs minnesstiftelse
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

ìShizu Matsumuraîs donation
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander våren 2023
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Loo och Hans Ostermans stiftelse
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet
Ansökningsperiod: 4 - 18 april

KI Stiftelse för koagulationsforskning
Sista ansökningsdag: 18 april

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder