Vanliga frågor och svar - lagring av data på KI

I och med de förändringar som påbörjats för att förbättra och förenkla lagringen av data på Karolinska Institutet har vi på denna sida samlat vanliga frågor och svar.

Delning av filer med personer inom och utanför KI

Jag har samarbeten med andra lärosäten eller samarbetspartners i industrin. Vad rekommenderar ni för system för att dela filer?

Delning av filer med externa samarbetspartners, såsom andra universitet och högskolor, sker via OneDrive. Det går utmärkt att ladda upp data till OneDrive och dela med sig av den till både personer inom och utanför KI.

Så synkroniserar du delade mappar i OneDrive

GDPR och data

Vad innebär GDPR-klassad data?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är den lag som tillkommit inom EU för att skydda personer och persondata. Den hanterar bland annat känsliga personuppgifter. Kontakta gärna Research Data Office (RDO) om du har ytterligare frågor.

Mer information

Lagringsmappar på KI:s centrala filservrar

Gruppmappar, projektmappar och labbmappar

Vad är gruppmappar, projektmappar och labbmappar?

Gruppmappar (även kallad G:) är den lagring som alla i gruppen har tillgång till. Den är främst tänkt för administrativ dokumentation, så som processer och rutiner för att arbeta i en grupp. Den är alltså inte tänkt för forskningsdata eller andra tunga lagringsvolymer. Forskningsdata eller andra tunga lagringsvolymer bör i stället lagras i projekt- eller labbmappar.

Åtkomst till gruppmappar är möjlig från KI:s klientnät på campus eller via VPN.

Projektmappar (även kallad P:) är en lagringsyta som alla kan beställa för att lagra forskningsdata eller annan data som inte passar i gruppmapparna.

Åtkomst till projektmappar är möjlig från KI:s klientnät på campus eller via VPN.

Labbmappar är samma sak som projektmappar, men med möjlighet till åtkomst även från KI:s labbnät.

Mer information om hur du beställer en projekt- eller labbmapp

Hur får jag rättigheter till befintliga mappar i gruppmappar, projektmappar och labbmappar?

Gruppens rättigheter är baserade på var i organisationen du arbetar. Alla som är anställda eller anknutna till en grupp får tillgång till gruppens lagringsmapp.

Projekt- och labbmappar hanteras av mappägaren som i sin tur beställer dessa från ITA.

Hur kommer jag åt gruppmappar, projektmappar och labbmappar?

Har du en KI-klientdator (migrerad dator inom Samordnad IT) kopplas grupp- och projektmappar upp automatiskt på din dator om du är ansluten till rätt nätverk. Labbmappar måste däremot kopplas upp manuellt.

Mer information om hur du kopplar upp labbmappar

Om du använder en fristående dator som inte tillhandahålls från centrala IT-avdelningen behöver du ansluta till mapparna manuellt.

Mer information om hur du kopplar upp mappar manuellt

Prissättning och volymer

Vad kostar lagringstjänsten?

I OneDrive ingår 5 TB per användare.
För lagring som ligger på KI:s centrala filservrar ingår 70 TB/institution.

Nyttjande därutöver debiteras institutionen med 1,29 SEK/GB/År.

Hur många projekt- eller labbmappar kan jag ha?

Det finns ingen begränsning för hur många projekt- eller lagringsmappar en person kan ha. Det som är avgörande för kostnaden är hur stor mängd data som lagras.

S3-lagring

Vad är S3-lagring?

S3 är objektlagring som använder S3-protokollet för att hantera data.

Läs mer om tjänsten

Vad kan jag lagra i S3-lagringen?

S3-lagringen är godkänd för GDPR-data, upp till och med känsliga personuppgifter för internt bruk inom KI.

Utdelning av data via S3 till externa parter undersöks och vi återkommer om vilken nivå av data som kan delas där.

Kontakt

Om du har en fråga som du inte har fått svar på, eller har fler frågor kring projektet kan du höra av dig till oss genom att skapa ett ärende i självserviceportalen