Skip to main content

Utvärdering och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som lärare, administratör, kursansvarig, programansvarig, grundutbildningsansvarig eller prefekt är du delaktig eller ansvarig i processen att utvärdera och kvalitetssäkra den utbildning som du är engagerad i.

Hur detta ska gå till fastställs i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Länkarna nedan ger praktiskt stöd. Denna sida är under uppbyggnad. Har du frågor, vänd dig gärna till evaluation@ki.se.

Film (3 min) som informativt beskriver bakgrunden, innebörden och processen för kvalitetsutvärdering vid KI och hur de olika delarna hör samman.

Kursvärdering

Skapa enkäten

Exportera svarsdata

Vad gör Enheten för utvärdering med insamlad svarsdata?

Kursanalys (kursutvärdering)

Avnämarenkät

Examensenkät

Vid frågor, synpunkter eller information, vänligen kontakta Enheten för utvärdering.

Vid frågor eller information om KI:s generella examensenkät, vänligen vänd er till Lena Atterwall

Kvalitetsplan

Övrigt