Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i sex enheter; Antagning, examen och disputation, Utbildningsadministrativa system, Student- och karriärservice, Stöd till program- och utbildningsnämnder, Uppdragsutbildning och Studenthälsan.

Ledning och samordning

Åsa Nandorf

Avdelningschef
08-524 865 16

Jan Petersson

Enhetschef

Julia Nemirovski

Verksamhetschef

Student- och karriärservice

Enheten har ett övergripande ansvar över rekryteringen till KI:s utbildningar nationellt och internationellt samt marknadsföringen av utbildningarna. Enheten ansvarar även för den allmänna studievägledningen samt för karriärvägledningen för studenter, doktorander, postdocs samt forskare på KI. Enheten ansvarar för och driver KI:s alumnverksamhet.

Johanna Gasslander Enhetschef

Allmän studie- och karriärvägledning
Den allmänna studie- och karriärvägledningen vänder sig mot presumtiva studenter via vägledningssamtal, mail, telefon, gymnasiebesök, rekryteringsmässor, och ansvarar dessutom för verksamheten med KI-ambassadörer.

Utbildningskommunikation
Information om och marknadsföring av KI:s utbildningar nationellt och internationellt via webb, sociala medier, mässor och med hjälp av digitala studentambassadörer.

Karriärservice
Karriärservice (KICS) erbjuder karriärseminarier, kurser och workshops för studenter, doktorander, postdocs och forskare. Eventen förbereder för steget ut i arbetslivet – oavsett om det är i eller utanför akademin.

Alumni

KI Alumni är ett professionellt och socialt nätverk för alla som vill hålla kontakten med Karolinska Institutet. KI Alumni kontoret har som målsättning att skapa och upprätthålla en ömsesidig relation med alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service. Läs mer om KI Alumni.

Medarbetare

Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder

Enheten arbetar med verksamhetsstöd för studenter med funktionsvariation, för utbildningsansvariga och lärare i utbildningsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor samt för verksamhetsstöd för utbytesstudier.

Charlotta Cederberg Enhetschef

Verksamhetsstöd, studenter med funktionsvariation
Studenter med funktionsvariation kan ansöka om anpassat stöd för att underlätta studietiden. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Utbytesstudier
Information och stöd till studenter vid utbytesstudier  samt mottagande och introduktion för inkommande studenter.

Verksamhetsstöd i utbildningsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor
Verksamhetsstöd till utbildningsansvariga och lärare i utbildningsrättsliga frågor, arbetsmiljöfrågor samt utredningar i vissa studentärenden.

Verksamhetsstöd i utbildningsadministrativa processer
Verksamhetsstöd i administrativa processer, studievägledningsfrågor och vissa administrativa frågor inom VFU, t.ex. avseende inresande studenters tillgång till e-tjänstekort.

Nätverk
Inom enheten samordnas nätverken för utbildningshandläggare, studievägledare och utbildningsadministratörer. Enheten ansvarar också för vissa KI-övergripande regelverk/utbildningsadministrativa processer.

Medarbetare

Antagning, examen och disputation

Enheten ansvarar för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå, handläggarstöd till disputationskommittén, samt utfärdande av examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Christopher Sönnerbrandt Enhetschef

Utbildningsadministrativa system

Enheten ansvarar utbildningsadministrativa stödsystem såsom studiedokumentationssystemet Ladok, utbildningsdatabaserna Selma och KIWAS

Åsa Nandorf Enhetschef

Medarbetare

Uppdragsutbildning

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att vara mäklare av uppdragsutbildningar där KI:s institutioner är kunskapsgaranter. Vi stöttar institutioner i deras arbete med uppdragsutbildning och hjälper till med utbildningsadministration och marknadsföring. Uppdragsutbildningen skall syfta till ökad patientnytta, säkrare vård och effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Vidare skall uppdragsutbildningen förbättra integrationen mellan vården forskningen och utbildningen.

Läs mer om vårt arbete här.

Jan Petersson Enhetschef

Medarbetare

Studenthälsan

Studenthälsans uppdrag är att erbjuda hälsofrämjande, förebyggande och behandlande studenthälsovård vid studierelaterade besvär. Studenthälsan utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och erbjuder insatser på individ- grupp och organisationsnivå till studenter och doktorander vid Karolinska Institutet.

Läs mer om vår verksamhet här.

Julia Nemirovski Verksamhetschef/ psykolog

Medarbetare