Utbildning - Modul 3: Laboratoriesäkerhet

Ingår i utbildningsserien "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar"

Denna utbildning vänder sig till dig som ansvarar för laborativ verksamhet på KI. 

Beskrivning

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

  • Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (ska genomföras innan modul 2 och 3).
  • Modul 2: Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Modul 3: Laboratoriesäkerhet. Denna vänder sig till dig som ansvarar för laborativ verksamhet på KI. 

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp

Alla forskargruppsledare/motsvarande som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (motsvarande) och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” eller ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning ”.

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter.

Innehåll

Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan, registrering, skyddsåtgärder, nödlägesrutiner, avfallshantering och förvaring inom främst biosäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Språk: engelska