Utbildning Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Ingår i utbildningsserien "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar". Denna utbildning vänder sig till dig som har deltagit i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Beskrivning

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.

 • Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (ska genomföras innan modul 2 och 3).
 • Modul 2: Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Modul 3: Laboratoriesäkerhet. Denna vänder sig till dig som ansvarar för laborativ verksamhet på KI. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar och till HR-chefer/HR-ansvariga och som tidigare har deltagit i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i organisatoriska och sociala aspekter av arbetsmiljön, särskilt arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Utbildningen tar även kort upp arbetsmiljöproblem som konflikter, diskriminering och trakasserier.

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4. Under utbildningen varvas teoretiska pass med kortare gruppdiskussioner.

Kontaktperson

Peter Gustafsson, HR-avdelningen, i samarbete med Previa.

Kurstillfällen

Språk: svenska

 • Datum: 24 september, kl. 08.30 - 12.00
  Lokal: på Zoom
  Anmälan är stängd
  Språk: svenska
   
 • Datum: 6 november, kl. 08.30 - 12.00
  Lokal: på Zoom
  Anmälan är öppen
  Språk: svenska


Språk: engelska

 • Datum: 5 november, kl. 08.30 - 12.00
  Lokal: på Zoom
  Anmäl dig här
  Språk: engelska
 • Datum: 19 november, kl. 08.30 - 12.00
  Lokal: på Zoom
  Anmäl dig här
  Språk:
  engelska

(senast en vecka före kursstart.)

Observera att anmälan är bindande!

Kontakt

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på stafftraininghr@uf.ki.se

Välkommen!

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare