Utbildning - Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ingår i utbildningsserien "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar".

Denna obligatoriska utbildning vänder sig till chefer och medarbetare som har fått/ska få en delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Målgrupp

Alla chefer och medarbetare som fått/står inför att erhålla en delegation av arbetsmiljöuppgifter i sin verksamhet.

Beskrivning

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

  • Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (ska genomföras innan Modul 2 och 3).
  • Modul 2: Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Modul 3: Laboratoriesäkerhet. Denna vänder sig till dig som ansvarar för laborativ verksamhet på KI. 

Utbildningen genomförs regelbundet höst och vår på svenska respektive engelska. 

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och vid behov vidarefördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet. 

Innehåll

Arbetsmiljöns regelverk (lagar, föreskrifter samt interna styrdokument). Genomgång av SAMarbete i praktiken, skyddsombud som samarbetspart, interna stödfunktioner m.m. Teoripass varvas med gruppdiskussioner kring aktuella arbetsmiljöfrågor på KI. 

Kursledare

Margareta Bratt Carlström, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Kurstillfällen och anmälan
 

  • Datum: 21 september, kl. 13.00 - 16.30
  • Lokal: Zoom

Anmälan är stängd

Språk: svenska

 

  • Datum: 7 oktober, kl. 13.00 - 16.30
    Lokal:  Zoom

Anmälan är stängd

Språk: engelska

 

Frågor? Maila till: stafftraininghr@uf.ki.se

Välkommen!