Skip to main content

Utbildning i UBW Anknutna och IDAC

IDAC är det nya systemet för hantering av behörigheter och identiteter. UBW Anknutna är systemet där all data om anknutna hanteras. Du som är chef eller administratör måste göra en utbildning för att få tillgång till systemen IDAC och UBW Anknutna. Utbildningen består av en föreläsning, lärarledda kurser samt kompletterande instruktionsfilmer.

Vem behöver gå utbildning?

Chef

Chefer på alla nivåer behöver jobba i UBW Anknutna men behöver inte gå lärarledd utbildning. Med chef menar vi chefer med delegerat ansvar inom verksamhet, personal och ekonomi.

Administratör

Du som är administratör kan vara administratör i UBW Anknutna, IDAC eller både och. Administratörer som kan behöva jobba i något av systemen är t.ex. HR-administratörer eller avdelnings-, enhets-, eller forskargruppsadministratörer.

Utbildning för chefer

 1. Föreläsning kring regelverken av behörighetshantering och anknytning
  Om du inte har deltagit i en av föreläsningen som har hållits under maj/juni, kan du titta på inspelningen av föreläsningen.
 2. Instruktionsfilmer för hur man jobbar i UBW Anknutna finns på KI Play. Logga in och klicka på taggen "chef" för att hitta filmerna som är relevanta för dig som chef.
   

Utbildning för administratörer

 1. Föreläsning kring regelverken av behörighetshantering och anknytning
  Om du inte har deltagit i en av föreläsningen som har hållits under maj/juni, kan du titta på inspelningen av föreläsningen.
 2. Lärarledda kurser i UBW Anknutna och i IDAC för dig som ska bli administrera något av dessa verktyg och vill fördjupa sig i systemet och få hjälp av en handledare kommer under våren 2019.
 3. Kompletterande instruktionsfilmer finns på KI Play

Instruktionsfilmer på KI Play

För att nå instruktionsfilmerna behöver du först logga in i KI Play innan du kan följa länkarna. 
Logga in i KI Play här 

Instruktionsfilmer i UBW Anknutna

Instruktionsfilmer i IDAC

Är du chef, klicka på taggen "chef" för att hitta filmerna som är relevanta för dig. 

Lärarledda kurser

Kurserna blir komplement till instruktionsfilmerna.Du behöver inga förkunskaper förutom grundläggande Windowskunskaper. Datorer finns på plats. Om du vill kan du ta med din egen dator, men det är inget måste.

Kursinnehåll administratörer - UBW

Efter utbildning ska du som administratör ha lärt dig vad rollen UBW-administratör innebär och fått kunskap om hur hanteringen av nya anknytningar och ändringar av befintliga anknytningar sker i UBW Anknutna.

Under utbildningen kommer vi tillsammans att gå igenom följande:

 • Inloggning
 • Navigering och spara favoriter
 • Skapa en ny anknytning och bifoga bilagor
 • Ändra en befintlig anknytning
 • Hantera ett ärende som returnerats för komplettering
 • Avsluta en befintlig anknytning
 • Rapporter

Kursinnehåll administratörer - IDAC

Efter utbildningen ska du ha lärt dig vad rollen Administratör i IDAC innebär och kunna hantera tjänsterna som är kopplade till behörigheten i IDAC.

Under utbildningen kommer vi tillsammans gå igenom följande:

 • Navigering på sidan och min profil
 • Ändra epost
 • Ändra Visningsnamn
 • Dölj i målsystem
 • Inaktiva identiteter
 • Sammanslagning av id
 • Rapporter och utskrift av listor

Utbildning i IDAC

Anmäl dig här till lärarledd utbildning i IDAC

Solna,  Ada Lovelace, datasal

24/5 kl. 9:00-11:00

28/5 kl. 13:00-15:00

25/6 kl 9:00-11:00

25/6 kl 13:00-15:00

Flemingsberg,  S301, datasal

27/5 kl. 13:00-15:00

11/6 kl. 13:00-15:00

14/6 kl 10.00-12.00

Utbildning i UBW Anknutna

Anmäl dig här till lärarledd utbildning i UBW Anknutna

Solna, Space

4/6 kl. 9.30 - 12.00

4/6  kl 13.00 - 15.30

13/6 kl. 13- 15.30

2/9 TBA

Flemingsberg, S301 Ursula

11/6 kl. 9.30 - 12.00

18/6 kl. 9.30 - 12.00

28/8 kl 9.30 - 12.00

Supportverkstad

Efter att IDAC och UBW Anknutna har lanserats kommer vi ha en supportverkstad för användare som vill ha praktisk hjälp att jobba i systemen. Vi kommer att publicera datumen för detta i samband med lanseringen.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen, hör av dig till förvaltningsledare Amal Velic.