Utbildning i medarbetarsamtal 1

Denna nya utbildning ingår i en serie av två framtagna kurser för att träna chefer i medarbetarsamtal på KI.

Kort om kursen

Medarbetarsamtal är en obligatorisk del av KI:s process för att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet och resultat på individnivå.

Denna kurs fokuserar på det första medarbetarsamtalet som genomförs under första kvartalet varje år. I detta samtal diskuterar chef och medarbetare kommande mål, uppdrag, förväntningar och utveckling. Genom en blandning av teori och praktiska övningar med skådespelare utvecklar kursdeltagarna sin förståelse för, och färdigheter i att genomföra, medarbetarsamtal 1 på KI.

Innehåll

  • Vad är medarbetarsamtal 1 på KI och varför ska dessa samtal hållas?
  • Hur ser processen ut och vad är din roll som chef?
  • Vad är samtalets olika delar?
  • Praktisk träning med skådespelare
  • Vilka stöd & verktyg finns på KI för att stötta dig som chef i processen?

Kursen blandar digitalt instuderingsmaterial som skickas till din e-mail ca 1.5 veckor innan kurstillfället. På webbinariet fokuserar vi på att träna samtal med professionella skådespelare. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och/eller ledare som ska hålla medarbetarsamtal 1 på KI.

Kursledare

Matilda Drakvingen och Ia G. Wallgren, HR office

Kurstillfällen

Se anmälningsformulär nedan. 

Kursen hålls digitalt via Zoom.


Vid frågor, kontakta stafftrainingHR@uf.ki.se

 

Anmäl dig här