Utbildning i "Anställningsvillkor på KI" kopplat till chefens ansvar (tidigare Praktisk arbetsrätt)

Som en fristående del i ledarskapsutbildningen "Ny som chef" erbjuds en utbildning i "Anställningsvillkor på KI" kopplat till chefens ansvar.

Syfte

Klargöra frågeställningar som: Vad regleras i lag, centralt kollektivavtal och lokalt kollektivavtal? Kan jag som chef neka mina anställda semester i januari? Måste jag bevilja studieledighet? Hur många betalda dagar har mina anställda rätt till för begravning? Vad är det för skillnad på flex och övertid?

Innehåll

  • Arbetstid
  • Distansarbete
  • Sjuk
  • Semester
  • Ledigheter
  • Förmåner
  • Försäkringar

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar.

Kurstillfälle

Datum: Inga datum planerade hösten 2020
 

Utbildningen ges på svenska. 

 

Kursansvarig

HR-avdelningen: Åsa Agréus och Anna Sangert

Kontakt vid frågor: stafftrainingHR@uf.ki.se

Välkommen!