URA-försäkring med en tilläggsförsäkring för mödravård och förlossning

URA-försäkring med en tilläggsförsäkring för mödravård och förlossning

Tilläggsförsäkring till URA

KI har beslutat att komplettera befintlig URA-försäkring med en tilläggsförsäkring för mödravård och förlossning. För mer information hänvisas till försäkringssidan. Vid frågor kontakta Patrik Rosén.