Skip to main content

Universitetsbibliotekets stöd i undervisning

Universitetsbiblioteket (KIB) erbjuder både stöd och kurser för studenter för att de ska klara de grundläggande kraven för informationssökning, akademiskt skrivande och dithörande kunskaper.

Pedagogiska informationsresurser

Som anställd på KI har du tillgång till vetenskapliga artiklar och böcker i ämnesområdet pedagogik, sök via bibliotekets webbplats. Hittar du inte det du söker efter kan du beställa material kostnadsfritt.

Stöd till studenter

KIB har ett varierat utbud av stöd till studenter på KI i form av undervisning i informationssökning, akademiskt skrivande och återkommande evenemang för nya studenter.

Kurser för studenter på grundläggande och avancerad nivå

Studenter behöver kunna söka, värdera och använda information både för att klara sin utbildning och för det framtida arbetslivet. KI har tagit fram kriterier för bedömning av studenters informationskompentens, och KIB:s undervisning är ett stöd för att målen ska uppnås. Vi utformar undervisningen i samarbete med program- och kursansvariga samt lärare. Det är viktigt att undervisningen kopplas till uppgifter i kursen där informationskompetens behövs.

KIB har utformat ett baspaket för att beskriva exempel på innehåll och progression i undervisningen. På bibliotekets webb finns mer information om baspaketet och vem du ska kontakta om du vill boka in undervisning.

Titta gärna på KIB:s webbsidor som kan fungera som ett stöd för studenterna i att söka och värdera information, samt i att skriva och referera där det även finns länkar till referensguider i APA och Vancouver.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder handledning i akademiskt skrivande för KI-studenter på grundnivå och magister- eller masternivå. Handledning ges på svenska eller engelska. Målet med handledningen är att studenterna ska få kompetens att på egen hand kunna bedöma och förbättra sina texter.

Studenterna kan också boka tid för att diskutera upplägget för en presentation som de ska hålla på KI eller om de behöver hjälp med sin studieteknik. Språkverkstaden erbjuder föreläsningar och workshoppar om olika aspekter av akademiskt skrivande på svenska och engelska. Dessa kan beställas av dig som undervisar vid KI.

Handledning i informationssökning för studenter

Till bibliotekets handledning i informationssökning kan studenter komma med frågor om hur de ska söka i till exempel Pubmed eller Cinahl, hur det fungerar att söka med en kontrollerad vokabulär gentemot fritextsökning och vad skillnaden är mellan en original- och översiktsartikel. De kan också fråga hur en referens till en rapport ska se ut eller få hjälp med referenshanteringsprogrammet Endnote Online.

Besöket sker på drop-in-basis men har studenten önskemål om att få sitta mer avskilt och få hjälp med sin uppsats går det bra att boka handledning, antingen på biblioteket eller på distans. Då avsätts en timme till studenten som i förväg har skickat sin frågeställning så att den bibliotekarie som tar bokningen har kunnat förbereda sig.

Välkomstdagar för nya studenter

Vid varje terminsstart ordnar KIB välkomstdagar för nya studenter. Studenterna får då information om alla praktiska detaljer de behöver för att komma igång med sina studier. Det kan till exempel vara hur det fungerar med studentkonto, hur man lånar kurslitteratur och att ansluta till trådlöst nätverk.

De får också en kort introduktion till hur de kan använda biblioteket. I samband med detta ordnas tävlingar och det brukar bjudas på förfriskningar.

Meröppet

Studenter (och anställda) vid KI kan använda biblioteket även på kvällar och helger, eftersom biblioteket har meröppet. Detta som ett led att utöka studenters tillgång till bibliotekslokaler och böcker även på kvällar och helger.

Läs mer om hur meröppet fungerar