Skip to main content

Undervisning och lärande (UoL)

Enheten för undervisning och lärande (UoL) är Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet. Enhetens övergripande syfte är att bidra till den pedagogiska utvecklingen av KI:s utbildningsuppdrag.

Om UoL

Kurser och aktiviteter

LG
Louise Grännsjö
2019-09-06