Treårsplan för kurser inom forskarutbildningsprogrammen

I syfte att underlätta planeringen för KI:s doktorander och postdoktorer har en sammanställning gjorts av forskarutbildningsprogrammens planerade kurser för de kommande tre åren. Uppdatering görs en gång per år.

Kurser är en form av lärandeaktiviteter som forskarutbildningsprogrammen erbjuder inom sina respektive forskningsområden för doktorander och KI-postdoktorer. För att få information om och delta i andra lärandeaktiviteter (retreats, symposier, seminarier m.m.) anmäl dig till ett eller flera program för att få löpande information.

Alla kurser som ges inom ramen för forskarutbildningsprogrammen, med några få undantag, annonseras och ansöks till via kurskatalogen.

Doktorander och postdoktorer kan, i samförstånd med sin handledare eller forskargruppsledare, fritt välja bland de kurser som erbjuds.

Kursplanerna för kurserna i listan kan sökas fram via Fubas. Ett X i listan innebär att ett kurstillfälle planeras den markerade terminen. 

Notera att kurserna i sammanställningen ovan avser forskarutbildningsprogrammens långtidsplanering och kursutbudet kan komma att ändras; kurser kan anordnas en annan termin än ursprungligen planerad och titlar, kursledare, kursnummer och högskolepoäng kan komma att ändras. Ibland upphör kurser att erbjudas och nya kurser kan tillkomma. Kurser som kan erbjudas vid efterfrågan presenteras på forskarutbildningsprogrammens respektive sidor.

Kurser som erbjuds under nuvarande och kommande termin hittar du i kurskatalogen eller på sidan för lediga kursplatser.

Forskarutbildningskurser erbjuds också inom forskarskolor

Information om kurskrav och val av kurser

Mer information om KI:s forskarutbildningsprogram 

IV
Innehållsgranskare:
2024-01-02