Treårsplan för kurser inom forskarutbildningsprogrammen

I syfte att underlätta planeringen för KI:s doktorander och postdoktorer har forskarutbildningsprogrammens planerade kurser sammanställts för de kommande tre åren. Uppdatering görs en gång per år.

Forskarutbildningsprogrammen erbjuder olika lärandeaktiviteter (kurser, retreats, symposier, seminarier m.m.) inom sina respektive forskningsområden för doktorander och KI-postdoktorer.

Alla kurser som ges inom ramen för forskarutbildningsprogrammen, med några få undantag, annonseras och ansöks till via kurskatalogen.

Doktorander och postdoktorer kan fritt välja bland de kurser som erbjuds i samförstånd med sin handledare eller forskargruppsledare.

Kursplanerna för kurserna i listan kan sökas fram via kursplansdatabasen. Ett X i listan innebär att ett kurstillfälle planeras den markerade terminen.

Notera att kurserna i sammanställningen ovan avser forskarutbildningsprogrammens långtidsplanering och kursutbudet kan komma att ändras; kurser kan anordnas en annan termin än ursprungligen planerad och titlar, kursledare, kursnummer och högskolepoäng kan komma att ändras. Ibland upphör kurser att erbjudas och nya kurser kan tillkomma. Kurser som kan erbjudas vid efterfrågan presenteras på forskarutbildningsprogrammens respektive sidor.

Kurser som erbjuds under nuvarande och kommande termin hittar du i kurskatalogen eller på sidan för lediga kursplatser.

Forskarutbildningskurser erbjuds också inom forskarskolor och som fristående kurser 

Information om allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser

Mer information om KI:s forskarutbildningsprogram 

IV
Innehållsgranskare:
2023-06-02