Transparens i klinisk prövning vid Karolinska Institutet

Registrering och rapportering av resultat för kliniska läkemedelsprövningar och kliniska studier är viktiga åtgärder för att säkerställa transparens i kliniska prövningar. Karolinska Institutet (KI) har åtagit sig att förbättra transparensen i kliniska prövningar för den innovativa forskning som bedrivs vid universitetet.

Transparent
Foto: Pexels

Transparens i kliniska prövningar definieras som delning och användning av kliniska prövningsdata över globala register. Större transparens inom kliniska prövningar leder till förbättrad patient- och läkemedelsvård, främjar vetenskaplig innovation och genererar bättre hälso- och sjukvårdsystem. Tyvärr registreras ett växande antal kliniska prövningar antingen felaktigt eller ofullständigt. Då 83% av universitet i Europa misslyckas att rapportera sina resultat i kliniska prövningsregister, har ett samarbete initierats i Europa för att öka transparensen och tillgängligheten av kliniska prövningsdata inom öppen vetenskap. Det är därför absolut nödvändigt att forskare vid Karolinska Institutet (KI) registrerar, uppdaterar och rapporterar resultat i ett godkänt kliniskt prövningsregister i enlighet med nationella och internationella föreskrifter och förfaranden.

Karolinska Institutet har åtagit sig att göra information om den kliniska forskningen som utförs på KI både synlig och tillgänglig. I ett försök att förbättra transparensen av kliniska prövningar inom öppen vetenskap har Universitetsdirektören utfärdat ett nytt initiativ att centralisera processen av registreringen och rapporteringen av kliniska prövningar vid KI. Denna uppgift har tilldelats Compliance and Data Office (CDO) inom Research Support Office (RSO) vid KI. Information om centralisering för registrering och rapportering vid KI kan nås på webbplatsen "Centralisering av registrering och rapportering av kliniska prövningar".

CDO har utvecklat omfattande tillvägagångssätt för att stödja forskarna att registrera, uppdatera och rapportera resultat i ClinicalTrials.gov, CTIS och EudraCT. Regulatorisk information och tillvägagångssätt för registrering och rapportering finns tillgängliga genom att ladda ner dokumentet "KI:s Anvisningar för Registrering och Rapportering av Kliniska Prövningar" via länken nedan.