Tjänstledighet

Vissa ledigheter har du rätt till, andra beviljas om det kan göras med hänsyn till verksamheten. Det finns ledigheter med och utan lön. Reglerna bestäms av generella avtal samt lokala avtal och riktlinjer.

Ansök om tjänstledighet

Du kan göra din ansökan om tjänstledighet på två sätt:

Tjänstledighet med lön

Vid behov och i samråd med din närmsta chef får du vara ledig med lön i följande fall:

  • släktangelägenhet
  • flyttning
  • fackligt förtroendemannauppdrag
  • examen eller tentamen
  • läkarbesök
  • tandläkare vid akuta besvär eller med remiss

Närmare information om de olika ledigheterna finns i Personalhandboken.

Tjänstledigt utan lön

Ledigheter utan lön kan vara av följande orsaker:

  • annan statlig anställning
  • närståendevård
  • studier

Ledighet utan lön är inte semesterkvalificerande.

Närmare information om de olika ledigheterna finns i Personalhandboken.

Kontakt

Enhetschef

Patrik Rosén

Telefon: 08-524 861 12
Enhet: Lön
E-post: patrik.rosen@ki.se

Dokument