Tillfälliga regler gällande resebidrag beviljade mellan 2019-2022

Gällande resebidrag med anledning av det rådande läget med Coronaviruset.

Nytt beslut har fattats och vi kommer förlänga dispositionstiden för KI Resebidrag och Hirsch Resebidrag. Det gäller bidrag för resor som beviljats under hösten och vintern 2019/2020, hela 2021 samt 2022, så ges generellt uppskov för reseperioden till och med 31 december 2022 under förutsättning att det avser resor som beviljats medel för ändamål som kan genomföras på samma vis som det var tänkt i ansökan, men måste senareläggas. Det kan exempelvis röra planerade utbyten och besök på institution utomlands.

Om resebidrag erhållits för resa som helt måste ställas in, så ska bidraget betalas tillbaka. Detta gäller exempelvis konferenser, där det alltså inte är tillåtet att åka på en annan konferens vid ett senare tillfälle. Beviljade medel kan dock användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa.

För utlysningen av KI resebidrag för forskningsvistelser för doktorander gäller att reseperioden för utlysningarna VT19, HT19 samt VT20 förlängs till 31 december 2022.