Tillfälliga regler gällande resebidrag 2021

Gällande resebidrag med anledning av det rådande läget med Coronaviruset.

Med anledning av det rådande läget med Coronaviruset, så hänvisar vi dig som ska boka en resa till informationen på Medarbetarportalen angående resor i tjänsten.

När det gäller bidrag för resor som beviljats under hösten och vintern 2019/2020 samt 2021, så ges generellt uppskov för reseperioden till och med den 31 december 2021 under förutsättning att det avser resor som beviljats medel för ändamål som kan genomföras på samma vis som det var tänkt i ansökan, men måste senareläggas. Det kan exempelvis röra planerade utbyten och besök på institution utomlands.

Om resebidrag erhållits för resa som helt måste ställas in, så ska bidraget betalas tillbaka. Detta gäller exempelvis konferenser, där det alltså inte är tillåtet att åka på en annan konferens vid ett senare tillfälle. Beviljade medel kan dock användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa.

För utlysningen av KI resebidrag för forskningsvistelser för doktorander gäller att reseperioden för utlysningarna VT19, HT19 samt VT20 förlängs till december 2021.