Tidsplan Primula 2021

Tidsplan för lönekörningar, underlag och utbetalningar av lön för 2021.

Rapportera med säkerhetsmarginal.

Det är viktigt för säkerheten i PA-systemen att all registrering sker fortlöpande. I slutet av inrapporteringsperioden ökar alltid belastningen på så väl personal som system. Använd de sista dagarna endast i undantagsfall för rapportering och inlämning av lönematerial.

OBS! Alla underlag som registreras i PA-webben eller som inkommer till payroll@uf.ki.se efter den 9:e i månaden kan inte garanteras att komma med till löneutbetalning.

Tidsplan 2021
Extra körning 08:00 Extra utb Underlag till lön senast Lönekörning kl 08:00 Utbetalningsdag
Januari 5 11 8 18 25
Februari 5 10 9 16 25
Mars 5 10 9 16 25
April 6 9 9 16 26
Maj 5 10 7 18 25
Juni 7 10 9 17 24
Juli Sommaruppehåll Sommaruppehåll 9 16 26
Augusti Sommaruppehåll Sommaruppehåll 9 18 25
September 7 10 9 16 24
Oktober 6 11 8 18 25
November 4 10 9 17 25
December 7 10 8 16 23