Skip to main content

TEAK - Teaching in English

TEAK - Teaching in English at Karolinska Institutet är en kurs i engelska språket i tre nivåer för undervisande personal vid Karolinska Institutet. Kursen ges i lokaler på campus Solna.

De olika nivåerna är grundkurs (steg 1), fortsättningskurs (steg 2) och fördjupningskurs (steg 3). Efter genomfört språktest delas deltagarna in i nivåbaserade grupper efter språktest.

För mer detaljerad information om TEAK och viktiga datum se engelska sidan.

Anmälan

Anmäl dig här senast 15 mars 2019. Vid anmälan bör du uppge ZZ-kod för fakturering samt ha stämt av din anmälan med institution/programnämnd.

TEAK steg 1

Grundkurs, totalt 29 lektionstimmar.
Kostnad: 3915 SEK/person.

Kursen ges som antingen för- eller eftermiddagskurs - vilken kurs du hamnar i beror på deltagarnas resultat på språktestet (med reservation för eventuella ändringar). Ytterligare två halvdagars kurs ges i november och i mars (nästföljande år).

Ladda ned kursbeskrivning för TEAK steg 1 längst ned på sidan.

TEAK steg 2

Fortsättningskurs, totalt 24 lektionstimmar.
Kostnad: 3240 kr/person.

Fördjupning av delarna från grundkursen med hänsyn tagen till önskemål från deltagarna. Förkunskapskrav: Genomförd TEAK steg 1.

Ladda ned kursbeskrivning för TEAK steg 2 längst ned på sidan.

TEAK steg 3

Fördjupningskurs, totalt 24 lektionstimmar.

Kostnad: 3240 SEK/person.

Fördjupning av delarna från TEAK steg 2 med hänsyn tagen till önskemål från deltagarna. Förkunskapskrav: Genomförd TEAK steg 2.

Ladda ned kursbeskrivning för TEAK steg 3 längst ned på sidan.

Kontakt

Sheila Macdonald-Rannström
Arbete: 08-545 45 370
E-post:sheila.rannstrom@britishinstitute.se

Adress:
British Institute
Jakobs Torg 3, 4tr
111 52 Stockholm

Dokument