Styrgruppen för forskarutbildningssamarbetet inom medicinsk teknologi

Styrgruppen

  • Professor Birgitta Janerot Sjöberg, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, KI. (ordförande)
  • Lektor Anna Herland, Skolan för elektroteknik och datavetenskap, KTH.
  • Professor Svein Kleiven, Forskarutbildningsansvarig Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH.
  • Professor Anthony Wright, Institutionen för laboratoriemedicin, KI
  • Mikael Wärnberg, doktorandrepresentant
  • Simone Bendazzoli, doktorandrepresentant

Styrgruppens uppgifter

  • Att bereda projektförslag och utlysningstext inför utlysning av doktorandplats inom ramen för samarbetet, inklusive att bedöma om projektet passar inom ramen för den gemensamma forskarutbildningen
  • Föreslå ändringar i förevarande Överenskommelse om utbildningssamarbetet
  • Att ansvara för kvalitetsuppföljning av forskarutbildningen

Kontakt

 

Fredrik Häggström

Handläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH