Skip to main content

Styrelsestöd och externa relationer

Avdelningen fokuserar i enlighet med ledningens, fakultetnämndens och kommittérnas krav på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering.

Arbetsuppgifter

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till ledningen, fakultetsnämnden och kommittérna. I uppgiften ingår att på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt bl a handlägga ärenden, bereda strategier samt genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i tre enheter:

 • Fakultetskansliet
 • Grants Office
 • Internationella kansliet

Ledningen

Björn Kull

Enhetschef

Susanne Maxeem

Avdelningsadministratör

Fakultetskansliet

Enheten utgör ett strategiskt och administrativt stöd till vice rektoror, vice ordförande, de tre kommittérna och dess underorgan samt till Forskningsrådet och Utbildningsrådet inom samverkansorganisationen KI - Region Stockholm.

Inom enheten handläggs bl a frågor rörande:

 • Ansökning av forskningsmedel
 • Formalia
 • Forskarskolor
 • Forskarutbildning
 • Infrastruktursatsningar och corefaciliteter
 • Karriärvägar för forskare och lärare
 • Kompletterande utbildning
 • Lika villkor
 • Pedagogisk utveckling
 • Planering, resursfördelning, budget
 • Samordning av kommittérnas uppdrag
 • Strategiska forskningsområden
 • Utbildningsutbud och dimensionering
 • Utredningar och remissvar
 • Utvärdering och kvalitetsarbete
 • Verksamhetsintegrerat lärande och landstingsfrågor
   

Mats Andersson Handläggare

Lena Atterwall Samordnare

Maria Bengtsson Handläggare

Anna-Carin Christoffersson Samordnare

Hien Ekeroth Handläggare

Birgit Ekroth Administratör

Magnus Ericson Samordnare

Clara Ersson Samordnare

Anna Gustafsson Handläggare

Ulrika Helldén Samordnare

Anna Humble Direktör

Christina Joos Handläggare

Carolina Källgren Vetenskaplig sekreterare

Bodil Lampén Helgesson Handläggare

Lena Lewin Samordnare

Philip Malmgren Handläggare

Susanne Maxeem Avdelningsadministratör

Caroline Olsson (tjl) Handläggare

Maya Petrén Samordnare

Klara Regnö Samordnare

Britta Steneberg Samordnare

Karin Vågstrand Samordnare

Ingeborg van der Ploeg Studierektor

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Styrelsestöd och externa relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna

Grants Office

Är du forskare på Karolinska Institutet och behöver råd och guidning för att hitta finansiering till din forskning?

Vi på Grants Office riktar oss till universitetets forskare och administratörer med rådgivning kring administration, ekonomi och formulering av ansökan samt står i förekommande fall för undertecknande av ansökan och efterföljande kontrakt.

Tveka inte att höra av er till oss.

Björn Kull Enhetschef 

Adina Feldman Samordnare

Anne Thyrfing Handläggare

Carolina Kristell Samordnare

Catarina Oliveira Handläggare

Christine Chang Samordnare

Cecilia Martinsson Björkdahl Projektledare

Charlotte Tunell Handläggare

Daniela Strodthoff Handläggare

Dennis Hellgren Projektledare

Dobril-Philip Petkov Samordnare

Elisabeth Hedström Samordnare

Eva Bjur Samordnare

Gustav Nilsonne Samordnare

Indu Kadlac Samordnare

Inger Lundqvist Projektledare

Jan-Olov Höög Professor

Johan Lundeqvist Systemförvaltare

Jodie Guy Claesson Samordnare

Kerstin Lundin Projektledare

Kia Olsson Handläggare

Nikolaos Volakakis Samordnare

Paulina Mihailova Handläggare

Richard Cowburn Projektledare

Sophia Savage Projektledare

Tamsin Lindström Samordnare

Tove Älvemark Asp Stiftelseansvarig

Ying Zhao Samordnare
 

Grants Management Office

Björn Kull Enhetschef

Anna Gellerstedt Handläggare

Anthony Forsström Handläggare

Applee Akter Handläggare

Evelyn Göransson Samordnare

Ewelina Kurzcynska (tjl) handläggare

Ida Kettley Handläggare

Jhon Álvarez Ahlgren Handläggare

Lacey Näsman Handläggare

Lisbeth Löfstrand Handläggare

Maud Kårebrand Samordnare

Maria Berglöf Stridh Handläggare

Raja Marhri Handläggare

Rasa Cikanaviciute-Hernandez Handläggare

Ylva Hultman Samordnare
 

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Grants Office, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 15A, KI campus Solna

Internationella kansliet

Internationella kansliet hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Uppdragsgivare är de tre komittérna, programnämnderna och KIs ledning. Vid internationella kansliet sker strategiskt och administrativt stöd till den övergripande gruppen för internationell strategi (ISG) och beredningsgruppen för internationalisering under Kommittén för utbildning. Vid kansliet handläggs även externfinansierade mobilitetsprogram (Erasmus+, Erasmus Mundus- och Linnaeus-Palmeprogrammen) utredningar, utvärderingar och remissvar.

Johanna Ackemar Internationell koordinator

Maissa Al-Adhami (tjl) Samordnare

Monika Berge Internationell koordinator

Luni Chen Anknuten

Anna Dahlerus Internationell koordinator

Johanna Diehl (tjl) Internationell koordinator

Katarina Drakenberg Internationell koordinator

Albin Gaunt Projektledare

Emma Hägg Internationell koordinator

Kristina Jesinkey Internationell koordinator

Lotta Lundqvist Internationell koordinator

Maria Olsson Samordnare

Anna-Lena Paulsson Enhetschef

Ulla Tunkara Handläggare

Lise-Lotte Vedin Internationell koordinator

Ulrika Widegren Vetenskaplig sekreterare

Pernilla Witte Handläggare

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Styrelsestöd och externa relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna