Skip to main content

Styrelsestöd och externa relationer

Avdelningen fokuserar i enlighet med ledningens, fakultetnämndens och kommittérnas krav på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering.

Arbetsuppgifter

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till ledningen, fakultetsnämnden och kommittérna. I uppgiften ingår att på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt bl a handlägga ärenden, bereda strategier samt genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KIs internationella verksamhet, att ge KIs institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i tre enheter:

 • Fakultetskansliet
 • Grants Office
 • Internationella kansliet

Fakultetskansliet

Enheten utgör ett strategiskt och administrativt stöd till vice rektoror, vice ordförande, de tre kommittérna och dess underorgan samt till Forskningsrådet och Utbildningsrådet inom samverkansorganisationen KI-SLL.

Inom enheten handläggs bl a frågor rörande:

 • Ansökning av forskningsmedel
 • Formalia
 • Forskarskolor
 • Forskarutbildning
 • Infrastruktursatsningar och corefaciliteter
 • Karriärvägar för forskare och lärare
 • Kompletterande utbildning
 • Lika villkor
 • Pedagogisk utveckling
 • Planering, resursfördelning, budget
 • Samordning av kommittérnas uppdrag
 • Strategiska forskningsområden
 • Utbildningsutbud och dimensionering
 • Utredningar och remissvar
 • Utvärdering och kvalitetsarbete
 • Verksamhetsintegrerat lärande och landstingsfrågor

 

Mats AnderssonHandläggare

Lena AtterwallSamordnare

Nina BandmannVetenskaplig sekreterare

Maria BengtssonHandläggare

Anna-Carin ChristofferssonSamordnare

Hien EkerothHandläggare

Birgit EkrothAdministratör

Magnus EricsonSamordnare

Clara ErssonSamordnare

Anna GustafssonHandläggare

Maria GärdelövController

Ulrika HelldénSamordnare

Reet JoandiEnhetschef

Christina JoosHandläggare

Bodil Lampén HelgessonHandläggare

Lena LewinSamordnare

Philip MalmgrenHandläggare

Susanne MaxeemAvdelningsadministratör

Caroline OlssonHandläggare

Maya PetrénSamordnare

Klara RegnöSamordnare

Tjl - Katharina SoffronowController

Karin VågstrandSamordnare

Ingrid WallensteinController

Ingeborg van der PloegStudierektor

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Styrelsestöd och externa relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna

Grants Office

Är du forskare på Karolinska Institutet och behöver råd och guidning för att hitta finansiering till din forskning?

Vi på Grants Office riktar oss till universitetets forskare och administratörer med rådgivning kring administration, ekonomi och formulering av ansökan samt står i förekommande fall för undertecknande av ansökan och efterföljande kontrakt.

Tveka inte att höra av er till oss.

 

Eva BjurHandläggare

Stina BrantingKommunikatör

Christine ChangSamordnare

Richard CowburnProjektledare

Jodie Guy ClaessonSamordnare

Elisabeth HedströmSamordnare

Carolina KristellSamordnare

Björn KullEnhetschef

Tamsin LindströmSamordnare

Kerstin LundinProjektledare

Inger LundqvistProjektledare

Cecilia Martinsson Björkdahl Projektledare

Paulina MihailovaHandläggare

Kia OlssonHandläggare

Dobril-Philip PetkovSamordnare

Laura PlantSamordnare

Daniela StrodthoffHandläggare

Anne Thyrfing EdeborgHandläggare

Charlotte TunellHandläggare

Ying ZhaoSamordnare

Tove Älvemark AspStiftelseansvarig

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Grants Office, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 15A, KI campus Solna

Internationella kansliet

Internationella kansliet hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Uppdragsgivare är de tre komittérna, programnämnderna och KIs ledning. Vid internationella kansliet sker strategiskt och administrativt stöd till den övergripande gruppen för internationell strategi (ISG) och beredningsgruppen för internationalisering under Kommittén för utbildning. Vid kansliet handläggs även externfinansierade mobilitetsprogram (Erasmus+, Erasmus Mundus- och Linnaeus-Palmeprogrammen) utredningar, utvärderingar och remissvar.

 

Johanna AckemarInternationell koordinator

Maissa Al-Adhami (tjl)Samordnare

Monika BergeInternationell koordinator

Luni ChenAnknuten

Anna DahlerusInternationell koordinator

Johanna DiehlInternationell koordinator

Katarina DrakenbergInternationell koordinator

Albin GauntProjektledare

Emma HäggInternationell koordinator

Kristina JesinkeyInternationell koordinator

Lotta LundqvistInternationell koordinator

Maria OlssonSamordnare

Anna-Lena PaulssonEnhetschef

Victoria RosanderHandläggare

Ulla TunkaraHandläggare

Ulrika WidegrenVetenskaplig sekreterare

Pernilla WitteHandläggare

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Styrelsestöd och externa relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna

Länk

Internationellt samarbete

Ledningen

Björn Kull

Enhetschef

Susanne Maxeem

Avdelningsadministratör