Skip to main content

Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Ingrid Palmér

Planeringsdirektör
UF.Strategiskt ledningsstöd
UF Universitetsförvaltningen

Catrin Främberg

Avdelningsadministratör
UF.Strategiskt ledningsstöd
UF Universitetsförvaltningen

Medarbetare