Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Gunnar Gustafsson Wiss

Planeringsdirektör

Maria Lönn

Enhetschef Organisation och ledning
08-524 867 21

Tomas Högberg

Tf enhetschef Planering och uppföljning

Jenny Löhr

Enhetschef Development office
08-524 867 12

Organisation och ledning

Planering och uppföljning

Development Office