Strategiskt ledningsstöd

Strategiskt ledningsstöd stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.

Klas Karlsson

Tf planeringsdirektör, tf enhetschef planering och uppföljning

Maria Lönn

Enhetschef Organisation och ledning
08-524 867 21

Jenny Löhr

Enhetschef Development office
08-524 867 12

Organisation och ledning

Planering och uppföljning

Eva Gunnarsson

Kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning

Charlotta Kubu

Kommittén för infrastrukturrådet

Development Office