Arbetsordning för Karolinska Institutet

Konsistoriet ska enligt högskoleförordningen fastställa en arbetsordning för Karolinska Institutet innehållande viktigare föreskrifter om övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna för verksamheten i övrigt.

 • Diarienummer: 1-599/2013
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Konsistoriet
 • Dokumenttyp: Föreskrifter
 • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
 • Beredning med: -

Sammanfattning av föreskrifterna

 Arbetsordningen omfattar: 

 1. Organisationsplan för Karolinska Institutet omfattande ledning, indelning i arbetsenheter och beslutande och rådgivande organ (beslutas av konsistoriet). 
 2. Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet omfattande redogörelse för konsistoriets beslutsområde, sammansättning och arbetsformer (beslutas av konsistoriet). 
 3. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (beslutas av konsistoriet).
 4.  Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (beslutas av konsistoriet).
 5. Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet (beslutas av konsistoriet).