Skip to main content

Stöd och verktyg A-Ö | För dig som är medarbetare vid KI DS

Här hittar du som är medarbetare vid KI DS svar på vanliga administrativa frågor.

Arvode

Arvode betalas ut till personer som ej är anställda vid KI. Innan arbetet påbörjas ska uppdraget förankras hos Åsa Misic. Arvoden betalas ut, efter utfört arbete, med ordinarie lönekörning. På arvodesblanketten/timredovisningsblanketten anges timlön, datum då arbetet utfördes samt projekt som ska bära kostnaden. Blanketten lämnas till Nina Ringart senast den 6:e för att komma med i utbetalningen den 25:e. Om personen som utför arbetet är anställd på KI ska mertid/övertid utgå - inte arvode.

Bud och transport

KI har upphandlade avtal med tre transportörer; Your special delivery service, World Courier och Marken. Information och kontaktuppgifter till transportörer för KI.

Forskarwebben

Forskarwebben är en spegling av KI:s redovisnings­system, Agresso. I forskarwebben kan du som har projektmedel enkelt se saldo på dina projekt. Tag gärna för vana att regelbundet se över dina projekt i forskarwebben. Har du frågor, eller vill få behörighet till forskarwebben, kontaktar du Thomas Pettersson.

Försäkring

KI har tjänstegrupplivförsäkring hos SPV och avtal om frivillig gruppförsäkring hos Skandia. Vid tjänsteresa inom EU tar du med försäkringskortet du får via Försäkringskassan. Reser du utanför EU behöver du Kammarkollegiets försäkringskort. Nina Ringart hjälper dig att utfärda kortet.

Löneväxling

Som tillsvidareanställd vid KI har du möjlighet att löneväxla till pension. Kontakta Åsa Misic om du är intresserad eller läs mer om löneväxling.