Sök delfinansiering av lärandeaktivitet - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Är ni intresserad av att söka medel för att anordna en aktivitet inom ramen för programmet ber vi er i första hand att vända er till programansvarig eller programkoordinatorn.

Ansök om delfinansiering av seminarieverksamhet och workshops

Seminarieverksamheten inom programmet är tänkt att erbjuda möjlighet till ämnesfördjupning inom specifika områden utöver den ämnesfördjupning som forskningsprojektet i sig ger. Programmet vill i första hand stimulera doktorander till att initiera seminarieserier utifrån ett särskilt behov genom att bidra med administrativa råd samt utlysning av medel för att t.ex. bekosta deltagande av seniora forskare och postdocs som seminarieledare inom aktuellt ämne. Seminarieserier delfinansierade av programmet får dock inte vara en permanent företeelse för doktoranderna vid en enstaka institution utan skall innehållsmässigt utformas så att det medför ett mervärde för doktorander vid ett flertal institutioner och gärna också interdisciplinärt.

Programmet planerar att delfinansiera två seminarieserier per termin.

Det är även möjligt att ansöka om delfinansiering av seminarier, workshops, öppna föreläsningar och akademiska debatter.

Fyll i ansökningsblanketten (finns under dokument) och skicka den till Ann Rudman, så tas frågan om delfinansiering upp vid nästkommande styrgruppsmöte.

Fyll gärna också i blanketten om önskade val av omfattning vid samarrangemang (finns under dokument).

Doktorandinitierade aktiviteter

Både workshops, seminarieserier och akademiska debatter är excellenta former av doktorandinitierade aktiviteter. Utöver detta vill programmet gärna stimulera doktoranderna till att ordna aktiviteter såsom egna posterutställningar och öppna föreläsningar för allmänheten och brukarorganisationer. Vi vill gärna uppmuntra till nya och kreativa idéer, så tveka inte att ta kontakt.

Kontakt

Programkoordinator

Indu Kadlac

E-post: indu.kadlac@ki.se

Programansvarig

Ann Rudman

Telefon: 08-524 839 28
E-post: Ann.Rudman@ki.se