Skip to main content

Skapa konto, lägga till eller ta bort användare och administratörer

Här hittar du information om att starta en ELN-grupp, att lägga till och ta bort användare och administratörer ("superusers").

Så här kommer du igång

Alla anställda på och anknutna till KI kan få tillgång till KI ELN. För att börja använda KI ELN krävs att du fått ditt KI ID.

Starta en KI ELN-grupp

KI ELN är organiserat per forskargrupp. Forskargruppsledare ansöker om att skapa en ELN-grupp samt konton till gruppens medlemmar. Forskargrupper i KI ELN namnges enligt principen "Institution_forskargruppsledarens efternamn", till exempel MEB_Björkdahl.

Om forskargrupp och användaruppgifter är korrekt ifyllda på ansökningsblanetten är handläggningstiden fyra dagar.

Lägg till användare

Gruppledaren ansöker om konton för de medarbetare som ska tillhöra gruppen genom att fylla i en av ansökningsblanketterna nedan.

Grundutbildningsstudenter med KI studentmailadress som sommarjobbar eller gör examensarbeten i en forskargrupp kan läggas till i ELN-gruppen. Använd blanketten för studenter där slutdatum anges.

Ta bort användare - viktigt för att hålla antalet licenser nere

När gruppmedlemmar lämnar gruppen ska de tas bort ur gruppen. Det är viktigt att gruppledare håller listan över gruppmedlemmar uppdaterade eftersom KI betalar licensavgifter även för inaktiva användare.

Innan en gruppmedlem slutar behöver hen:

 1. Ange ett projekt för alla sina experiment.
 2. Submitta alla experiment.

Förutsatt att användaren submittat alla experiment fortsätter användarens dokumentation att vara tillgänglig för forskargruppen efter att denne tagits bort ur gruppen.

Om en användare inte angett ett projekt och submittat alla experiment blir delad dokumentation inte tillgänglig för övriga gruppmedlemmar efter att användaren tas bort från gruppen.

Användare som lämnar forskargruppen tas därefter bort av superusern genom två steg:

 1. Superusern tar bort användaren ur alla projekt.
 2. Gruppledaren fyller i och skriver under en ansökningsblankett för att ta bort användaren ur gruppen.

Administratörer ("superusers") i KI ELN

Forskargruppsledaren blir automatiskt administratör, s.k. "superuser". Det bör alltid finnas ytterligare en eller flera administratörer i varje ELN-grupp. Gruppledaren anger i ansökan vem eller vilka som ska vara administratörer.

Administratörer skapar projekt i ELNAdminWeb. Ett projekt kan liknas vid en mapp där man sparar dokumentation. Det finns olika sätt att organisera ELN-projekt, till exempel kan ett ett forskningsprojekt eller ett doktorandprojekt motsvaras av ett ELN-projekt.

Administratören anger vilka gruppmedlemmar som ska ha tillgång till varje ELN-projekt, samt vilka rättigheter medlemmarna ska ha att läsa och lägga till dokumentation i projektet.

Lägga till, byta eller ta bort en administratör i en grupp

När en ny administratör ska hantera en grupps ELN-projekt är det viktigt att den tidigare och den nya administratören överlappar varandra. Detta för att den tidigare administratören ska kunna överföra administrationsrättigheterna för alla projekt till den nya administratören.

För att lägga till och ta bort administratörer:

 1. Fyll i och skicka in en ansökan där den nya administratören anges.
 2. Den tidigare administratören ger den nya rättigheten "Administrate" i alla projekt.
 3. Den tidigare administratören lär upp den nya.
 4. Den tidigare administratören tas bort, först ur projekten och sedan ur gruppen genom en ansökan.

Steg 1-3 gäller också om en ny administratör börjar utan att den tidigare administratören tas bort, t.ex. vid en längre frånvaro. Planera inför ledigheter så att det alltid finns minst två administratörer som kan hantera alla ELN-projekt.

Ansökningsblanketter

Det finns tre versioner av ansökningsblanketten att välja mellan:

 • Elektronisk ansökan med e-signering. När du har öppnat nedan PDF, fyll i och signera i Adobe Acrobat Reader DC, spara och skicka.
 • Elektronisk ansökan med manuell signering. När du öppnat nedan PDF, fyll i i Adobe Acrobat Reader DC, skriv ut, signera, scanna, spara och skicka.
 • Manuell ansökan och signering. När du öppnat nedan PDF, skriv ut, fyll i och signera, scanna, spara och skicka.

Kontrollera att alla e-postadresser på ansökan är korrekt ifyllda.

Om du kan öppna men inte se innehållet i nedan PDF, klicka på pilen till höger i nedladdningsrutan, klicka på "öppna med systemvisningsprogrammet".

  Ansökningsblankett för studenter

  Ansökan för användare med KI-studentkonto görs på en speciell blankett där slutdatum anges:

  • Ansökan för studenter, se nedan
  • Kontrollera att alla e-postadresser på ansökan är korrekt ifyllda.
  • Skicka signerad ansökan till ELN-support.

  Om du kan öppna men inte se innehållet i nedan PDF, klicka på pilen till höger i nedladdningsrutan, klicka på "öppna med systemvisningsprogrammet".