Schemaläggning

TimeEdit kommer att börja användas för schemaläggning av kurser på grund- och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Införandet

Sedan en tid tillbaka är ett införandeprojekt igång med syfte att införa schemaläggning med hjälp av TimeEdit. Information angående införandet kommer kontinuerligt att publicerar på denna sida.

Några definitiva beslut gällande vissa av nedanstående punkter finns inte just nu, men projektet jobbar i dagsläget utifrån:

  • Att alla ska ha möjlighet att använda TimeEdit för schemaläggning av kurser på grund- och avancerad nivå som ges under HT21.
  • Att ovanstående ska möjliggöras genom att alla som inte redan har utbildas har möjligheten att utbildas under VT21.
  • Att de integrationer som kommer att göras mellan KI:s system, möjliggör att studenter kommer att kunna ta del av sitt schema både i TimeEdit och Canvas.
  • Att samtliga kurser schemaläggs med TimeEdit är en förutsättning för att studenternas schema ska bli komplett
  • Att det så småningom kommer att bli obligatoriskt att använda TimeEdit. Exakt när detta blir har inte bestämts, och fokus kommer initialt vara att marknadsföra nyttan (se punkten ovan).
  • Att en översyn av en ”ax-till-limpa”-process görs, dvs från kursplan -> kurstillfälle. Detta påverkar inte bara schemaläggningen i TimeEdit, utan även automatiskt skapande av kursrum i Canvas 
  • Att inloggning i TimeEdit görs med hjälp av sitt KI-ID

Projektorganisation

Mathias Pettersson, Projektledare

Eva Ringnell

Lena Nordlöf

Rosemarie Suominen

 

Styrgrupp

Åsa Nandorf (ordförande och beställare), Avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Marie-Louice Isacsson, Fakultetskansliet och internationella relationer

Rikard Becker, Fastighetsavdelningen

Fredrik Von Feilitzen, ITA

Maria Watter, UoL

Manualer och utbildning 

Här finns KI:s lokala manualer för TimeEdit och länkar till nationella kunskapsartiklar.
Här hittar du även länkarna till de webbinar som genomfördes på KI under hösten 2020.

Lokala användarmanualer

Nyhetsbrev TimeEdit

Support

Detta är den gemensamma funktionsmailen för schemaläggningen och lokalbokningen i TimeEdit. Skriv därför gärna en tydlig rubrik till ditt ärende.