Samverkansorganisation Karolinska Institutet-Region Stockholm

Genom det regionala ALF-avtalet organiseras samverkan mellan Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm på tre nivåer; på ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande av FoUU-kommittéer och på verksamhetsnivå av FoUU-grupper.

Ledningsgruppen har två grupper under sig; ett utbildningsråd och ett forskningsråd. Unikt för Stockholmsregionen är att Karolinska Institutet och regionen i det regionala ALF-avtalet valt att inkludera samtliga utbildningar som fodrar vårdens medverkan.

Tillsammans har regionen och KI arbetat med implementering av samarbetsorganisationen och arbetet i de olika råden och kommittéerna har tagit form. Samarbetet följs också upp och utvärderas.

Ledningsgruppen och råden består av följande ledamöter:

Ledningsgruppen

Från Karolinska Institutet

Anna Humble, huvudföredragande, KI

Magnus Ericson, sekreterare, KI

Från Region Stockholm

 • Stefan Schildt, tillförordnad regiondirektör
 • Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
 • Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör

Utbildningsrådet

Från Karolinska Institutet

Från Region Stockholm

 • Tora Almquist (ordf)
 • Ulrika Sundquist
 • Charlotte Leandersson
 • Staffan Gröndal
 • Jan Hasselström
 • Sari Ponzer

Forskningsrådet

Från Karolinska Institutet

Från Region Stockholm

 • Annika Tibell, FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset (ordf)
 • Niklas Björkström, ST-representant
 • Johannes Blom
 • Clara Hellner
 • Stefan Jacobson
 • Li Felländer Tsai

Organisationsskiss

Översiktlig bild av organisationen för samverkan mellan KI och SLL (numera Region Stockholm)

 

 

Dokument