Samverkansorganisation Karolinska Institutet-Region Stockholm

Genom det regionala ALF-avtalet organiseras samverkan mellan Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm på tre nivåer; på ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande av FoUU-kommittéer och på verksamhetsnivå av FoUU-grupper.

Ledningsgruppen har två grupper under sig; ett utbildningsråd och ett forskningsråd. Unikt för Stockholmsregionen är att Karolinska Institutet och regionen i det regionala ALF-avtalet valt att inkludera samtliga utbildningar (exklusive tandläkar- och optikerprogrammet) som fodrar vårdens medverkan.

Tillsammans har regionen och KI arbetat med implementering av samarbetsorganisationen och arbetet i de olika råden och kommittéerna har tagit form. Samarbetet följs också upp och utvärderas.

Ledningsgruppen och råden består av följande ledamöter:

Ledningsgruppen KI-Region Stockholm

Från Karolinska Institutet

Från Region Stockholm

 • Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör
 • Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, SLSO
 • Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör
 • Kristin Blidberg, sekreterare

Utbildningsrådet

Från Karolinska Institutet

Från Region Stockholm

 • Tora Almquist (ordf)
 • Ulrika Sundquist
 • Charlotte Leandersson
 • Jan Hasselström
 • Sari Ponzer
 • Susanne Kalén, handläggare

Forskningsrådet

Från Karolinska Institutet

Från Region Stockholm

 • Annika Tibell, FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset (ordf)
 • Niklas Björkström, ST-representant
 • Johannes Blom
 • Stefan Jacobson
 • Li Felländer Tsai
 • Kristin Blidberg, handläggare

Dokument