Så skapar du ett team i Teams och Sharepoint

Ett team i Teams och Sharepoint är en samarbetsyta för en utvald grupp av personer som samarbetar kring ett gemensamt ämne. Det kan vara en forskargrupp, en avdelning eller ett projektteam.

Skapa ett team i Teams.

Skapa ett team

Skapa ett team i Teams genom att klicka på ”Gå med eller skapa ett team”.

Skapa ett team i Teams.

Välj ”Skapa ett team”.

Teamet blir privat som standard, det innebär att du som ägare bjuder in de personer som ska ha åtkomst till ditt team. Privat är och bör vara standardinställningen för ett team.

Ändra sekretessinställningar

Att tänka på om du väljer att skapa ett offentligt team, är att alla personer på KI kan ansluta till teamet, kan se och ändra den information och filer som finns i teamet.

Så välj enbart detta om informationen i teamet riktar sig till alla eller om informationen har ringa skyddsvärde. Det är ditt ansvar som skapare och ägare av teamet att säkerställa att detta blir korrekt.

I Teams

Skapa ett team i Teams.

Du kan senare ändra ditt team från privat till offentligt. För att göra det, klicka på de tre punkterna vid teamets namn.

Skapa ett team i Teams.

Du ändrar teamet ifrån offentlig till privat genom att klicka på ”Redigera team”.

Skapa ett team i Teams.

Under ”Sekretess” kan du ändra teamet till offentligt eller privat.

I Sharepoint

Öppna SharePoint via din webbläsare: https://kise.sharepoint.com

Skapa ett team i Teams.

Välj det team du är ägare till.

Skapa ett team i Teams.

Klicka på Kugghjulet och klicka sedan på ”Webbplatsinformation”.

Skapa ett team i Teams.

Välj sedan önskad inställning och klicka därefter på ”Spara”.

HT
Innehållsgranskare:
2022-08-08