Skip to main content

Så påverkar IDAC IT-avgiften

För studenter debiteras IT-avgiften i klump om de studerar vid KI och är antagna via Ladok. Som regelverket runt IT-avgiften ser ut nu så görs ingen skillnad mellan anknutna studenter och övriga anknutna.

Anställda och Anknutna debiteras kvartalsvis och det är samma avgift för båda grupperna.IT-avgiften fördelas till lika delar mellan alla institutioner/avdelningar/projekt som medarbetaren är anställd på. Vid t.ex. två anställningar betalar varje institution/projekt 50 procent av IT-avgiften. I och med att funktionen inte är utvecklad i IDAC ännu är det inte bestämt hur texten på verifikatet kommer att se ut, dvs om avgiften är 50 eller 25 procent etc.

Det är upp till institutionen och hur avtalet ser ut om KI kan vidarefakturera IT-avgiften till den anknutnes arbetsgivare.

I IDAC kommer det att finnas översikt/rapport på vilka konton som är knutna till vilken organisatorisk enhet. Om det är felaktigheter t.ex. fel projekt kopplat på en medarbetare behöver du gå till respektive källsystem och rätta till projektnumren. Källsystemen är Primula för anställda och UBW för anknutna.

Om du behöver ändra projekt för anställda gällande IT-avgiften så gör du det i själva källsystemet, dvs. Primula eller UBW Anknutna. Detta hämtas sedan automatiskt över till IDAC. Ett undantag är doktorander (FO-studenter), där projektnumret uppdateras i UBW.