Skip to main content

Så ersatte IDAC KIMKAT

IDAC

KI:s gamla system för identiteter och behörigheter KIMKAT löste en rad olika uppgifter i KI:s IT-miljö. Det är inte bara det nya systemet IDAC som ersatt KIMKAT, utan vi har renodlat källorna, byggt en integrationsplattform, samt tagit fram en uppdaterad process för anknytningar.

Renodlade källsystem

Information om verksamma på KI har tidigare skapats och lagrats på flera olika ställen, vilket har lett till inaktuell information. IDAC lanserades med definierade källor med tydliga informationsägare för alla personer som är verksamma vid KI.

Användartyperna i IDAC

Läs mer om användartyperna i IDAC på sidan Vad är IDAC?

Anställningsform Källsystem
Anställda Primula
Studenter Ladok
Anknutna UBW Anknutna
Test/support Undantag: skapas i IDAC
Stipendiat UBW Anknutna
Övriga externa Beror på, främst i UBW Anknutna
IDAC

KIMKAT ersattes av flera specialiserade system

KIMKAT ersattes av ett flertal nya system, som alla är speciellt framtagna att lösa just sin specifika uppgift. När personinformation skapas i något av källsystemen skickas den vidare till IDAC.

Identitet och accesshanteringssystem (IDAC )

Hanterar identiteter och behörigheter, dvs. skapar ditt KI ID och din mejladress. Detta är den enda informationen som skapas i IDAC. IDAC skickar vidare din information till andra system som behöver veta detta för att kunna ge dig tillgång till system och information.

Integrationsplattformen (KIIP)

En teknisk plattform som möjliggör att hämta och lämna information mellan olika system, inte bara IDAC och IKAT. Exempelvis är det KIIP som hämtar information från Ladok och lagrar den lokalt på KI.

Informationsförsörjningskatalogen (IKAT)

IKAT lagrar samlad person- och organisationsinformation som finns i källsystemen. Integrationsplattformen kan standardiserat hämta information ifrån och kan föra vidare den till andra system, som till exempel webben.

Konsumerande system hämtar information

Andra system inom KI som behöver information om verksamma på KI kan hämta data direkt från integrationsplattformen eller IDAC. På så sätt visas till exempel ditt namn och vilken enhet du tillhör på webben. Bibliometrisystemet hämtar också personinformation och organisationstillhörighet via integrationsplattformen. 

IDAC