Riskbedömningar i SAM

Utbildning för dig som tidigare deltagit i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete eller Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Målgrupp

Chefer, skyddsombud/studerandeskyddsombud, ledamöter i arbetsmiljögrupper och KI:s arbetsmiljönämnd samt HR-medarbetare.

OBS! Förkrav att tidigare ha deltagit i någon typ av grundläggande arbetsmiljöutbildning

Syfte

Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Riskbedömningar: viktiga begrepp och definitioner, riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation, UMTO-perspektivet (riskkällor förknippade med Uppgiften samt Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer).

Utbildningen har en praktisk inriktning med flera övningar anpassade för KI:s verksamheter.

Kursledare

Margareta Bratt Carlström, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Kurstillfällen och anmälan

Hösten 2020

Datum och tid: 22 oktober, 08.30 - 12.00 (svenska)
Lokal: Zoom
Anmäl dig här (svenska)
 

Datum och tid: 17 november, 08.30 - 12.00 (engelska)
Lokal: Zoom
Anmäl dig här (engelska)

Har du frågor? Kontakta oss på stafftraininghr@uf.ki.se

Väkommen!