Riskbedömningar i SAM

Alla medarbetare och studenter ska ha en bra arbets- och studiemiljö samt möjlighet att främja sin hälsa. Chefer och studieanordnare har huvudansvar för detta men alla ska bidra och medverka. Här nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med arbetsmiljö- och hälsofrågor internt på KI.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud/studerandeskyddsombud, ledamöter i arbetsmiljögrupper och KI:s arbetsmiljönämnd samt HR-medarbetare.

OBS! Förkrav att tidigare ha deltagit i någon typ av grundläggande arbetsmiljöutbildning

Syfte

Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Riskbedömningar: viktiga begrepp och definitioner, riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation, UMTO-perspektivet (riskkällor förknippade med Uppgiften samt Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer).

Utbildningen har en praktisk inriktning med flera övningar anpassade för KI:s verksamheter.

Har du frågor? Kontakta oss på stafftraininghr@uf.ki.se

Kursledare

Patrik Emanuelsson, HR

Patrik Emanuelsson

HR-specialist
Kompetensförsörjning
UF Universitetsförvaltningen