Rätt uppehållstillstånd som doktorand

Se till att du har rätt uppehållstillstånd under din tid som doktorand!

Om du ska studera på universitet i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för doktorandstudier. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du har bott i Sverige och haft uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd. Läs mer om Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Migrationsverket Örebro: GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

Vid problem med Migrationsverket, kontakta KI Internationella kansliet Ulla.Tunkara@ki.se