Protokoll - Verksamhetsstyrelser

På KI fanns tidigare tre interna verksamhetsstyrelser som ansvarade för utbildning, forskning och forskarutbildning. Den 1 januari 2019 trädde en ny ledningsorganisation i kraft på KI och de tre verksamhetsstyrelserna upphörde.

Nedan finns senaste årens protokoll från KI:s tidigare verksamhetsstyrelser. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna respektive samordnare nedan.

Styrelsen för forskning

Magnus Ericson

Samordnare

Styrelsen för forskarutbildning

Styrelsen för utbildning

Maya Petrén

Samordnare
08-524 867 44