Skip to main content

Protokoll - Verksamhetsstyrelser

På KI fanns tidigare tre interna verksamhetsstyrelser som ansvarade för utbildning, forskning och forskarutbildning. Den 1 januari 2019 trädde en ny ledningsorganisation i kraft på KI och de tre verksamhetsstyrelserna upphörde.

Nedan finns senaste årens protokoll från KI:s tidigare verksamhetsstyrelser. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna respektive samordnare nedan.

Styrelsen för forskning

Alla protokoll 2018

Alla protokoll 2017

Alla protokoll 2016

Alla protokoll 2015

Samordnare

Magnus Ericson

Telefon: 08-524 863 58
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Magnus.Ericson@ki.se

Styrelsen för forskarutbildning

Alla protokoll 2018

Alla protokoll 2017

Alla protokoll 2016

Alla protokoll 2015

Samordnare

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Clara.Ersson@ki.se

Styrelsen för utbildning

Alla protokoll 2018

Alla protokoll 2017

Alla protokoll 2016

Alla protokoll 2015

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se