Skip to main content

Protokoll - Verksamhetsstyrelser

På KI fanns tidigare tre interna verksamhetsstyrelser som ansvarade för utbildning, forskning och forskarutbildning. Den 1 januari 2019 trädde en ny ledningsorganisation i kraft på KI och de tre verksamhetsstyrelserna upphörde.

Nedan finns senaste årens protokoll från KI:s tidigare verksamhetsstyrelser. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna respektive samordnare nedan.

Styrelsen för forskning

Alla protokoll 2018

Alla protokoll 2017

Alla protokoll 2016

Alla protokoll 2015

Magnus Ericson

Samordnare

Styrelsen för forskarutbildning

Documents

Clara Ersson

Samordnare

Maya Petren

Samordnare
08-524 867 44