Protokoll - Konsistoriet

Protokoll från konsistoriets sammanträden hittar du på denna sidan. Om du önskar protokoll från 2019 eller tidigare kontakta registrator, registrator@ki.se.

Radmila Micic

Samordnare