Skip to main content

Protokoll - Konsistoriet

Protokoll från konsistoriets sammanträden publiceras efter justering. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2019

Konsistoriet protokoll 2019:01

2018

Konsistoriet protokoll 2018:01

Konsistoriet protokoll 2018:02

Konsistoriet protokoll 2018:03

Konsistoriet protokoll 2018:04

Konsistoriet protokoll 2018:05

Konsistoriet protokoll 2018:06

2017

Protokoll från konsistoriets sammanträden 2017

Tidigare än 2017

Protokoll från konsistoriets sammanträden 2010 - 2016

Kontakt

Chefssekreterare

Catrin Främberg

Telefon: 08-524 867 76
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: catrin.framberg@ki.se