Skip to main content

Previa - Företagshälsa

Du som är anställd eller stipendiefinansierade doktorand/postdoktor kan vända dig till Previa för dina arbetsrelaterade besvär. Med det menas att det ska finnas ett samband mellan dina besvär och arbetsförmåga samt de krav arbetet ställer.

Som arbetsrelaterade besvär räknas besvär som orsakas direkt av arbetet, försämras eller antas ha samband med arbetet. Influensa och övriga luftvägsinfektioner räknas inte som arbetsrelaterade, i dessa fall ska du vända dig till vårdcentralen. Är du osäker på vad som gäller kan du ringa någon av Previas mottagningar för att få besked.

Alla besök kräver tidbokning. En bokad tid som ej kan utnyttjas måste avbokas senast 24 timmar innan besöket, annars fakturerar Previa denna tid. En viss jourverksamhet finns för omhändertagande av stickskador vid risk för blodsmitta samt akuta krissituationer som t.ex. vid hot och våld.

Avtalet mellan Previa och Karolinska Institutet gäller t o m 30 juni 2020 och är ett ramavtal. För mer information om vad som ingår i Kammarkollegiets ramavtal gällande företagshälsa finns att läsa på www.avropa.se.

Previas hemsida kan du bland annat prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev samt läsa intressanta arbetsmiljöartiklar.

Tjänster som kan beställas

Till dig som är chef - via nedanstående GDPR-säkrade länk kan du enkelt beställa Previas tjänster. 

Beställning av tjänst

Anställda eller stipendiefinansierade doktorander/postdoktorer på KI kan själva beställa följande tjänster:

  • Två besök per år hos en valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog). Om fler besök behövs ska dessa förankras hos närmaste chef. Det går också att vända sig till lokal HR.
  • Åtgärder vid stickskada, bitskada eller annan blodsmitta.
  • Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B.
  • Lagstadgade medicinska kontroller vid t ex vid arbete med försöksdjur eller härdplaster.

För mer information om Previas övriga tjänster och hur de kan avropas (av t.ex. chefer) och bekostas, se matrisen Previas tjänster.

Previas mottagning som KI främst samarbetar med är:

Previa Vasastan
Sankt Eriksgatan 113, 6 tr
113 43 Stockholm

Tidsbokning och rådgivning
Telefon: 0771-23 00 00
Helgfri måndag - fredag kl. 8.00 -17.00

Previas övriga mottagningar i länet kan också kontaktas och besökas om så önskas.

Kundansvarig på Previa för att samordna arbetet med KI: Johanna Haag, tel: 08-789 14 11.

Kontaktperson vid övergripande avtalsfrågor på KI: Margareta Bratt Carlström, tel: 08-524 879 78.