Praktiska frågor och regelverk - studentvård vid LIME

På denna sida har vi samlat riktlinjer och regelverk som gäller för studentvård inom grund- och avancerad utbildning. Riktlinjerna gäller även studentvalda kurser, däremot inte kurser inom uppdragsutbildning.

Studentvård ämnar främja god atmosfär och goda relationer mellan studenter och utbildningsansvariga vid LIME.

Studentfika

LIME erbjuder lättare förtäring inom rimlig nivå för en bra studiemiljö och för att förbättra kvaliteten i utbildning. Förtäringen erbjuds samtliga studenter och lärare som är med vid tillfället inom respektive kurs, inom grund- och avancerad utbildning samt studentvalda kurser.

Vid planering av kursen formulerar kursansvariga förslag för tillfällen med enklare förtäring med mål att främja lärandemålen och föreslår detta för respektive Programdirektör (PD) (programkurser) / Grundutbildningsansvarig (icke programkurser).

PD/GUA beslutar.

Tillfällen då enklare förtäring får erbjudas

  • Vid program- och/eller kursstart
  • Vid avslutning av program
  • Vid studentdrivna aktiviteter med pedagogiskt innehåll med mål att nå specifika lärandemål (två gånger per termin).
  • Vid mottagningar som t ex Lucia/julmingel, sommaravslutning, att jämföras med personalfest (max två gånger per år för att inte förmånbeskattas).

Definition enklare förtäring

Kaffe, te, bulle eller mindre smörgås (inte måltid).

Beställning och kostnad

Utbildningsadministratörer lägger beställning hos avropade leverantörer. Efter att tillfället ägt rum projekteras detta som studentkostnader och belastar den kursansvariges kursbudget.

Pedagogisk FIKA

Vill ni erbjuda "Pedagogisk FIKA" under programmets gång, läs mer på sidan Beställa catering.

Kontakt

Om du har frågor eller förslag på information som bör spridas till lärare eller de som arbetar med undervisning är du välkommen att höra av dig till un@lime.ki.se (LIME Utbildningsnämnd).

MV
Innehållsgranskare:
2023-01-09