Skip to main content

Om mig

Jag har min bakgrund från läkemedelsindustrin och AstraZeneca, där jag främst arbetat som SAS-programmerare med kliniska prövningar men var även ansvarig för implementering av en industrigemensam datastandard (CDISC) för kliniska data i samband med läkemedelsprövningar. 

Jag är intresserad av att utveckla verksamhetsgemensamma metoder genom förbättringsprojekt. På Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) har jag tillsammans med Professor Morten Andersen, Köpenhamns Universitet, utvecklat en nordisk datamodell (CDM) för effektivare hantering av svenska hälsoregisterdata. Målet är att denna standard ska underlätta samarbete med andra forskningscentra, både i Norden och globalt. Dessutom gör en gemensam datamodell forskningen mer transparent. På CPE har jag även drivit arbetet med att utveckla ett kvalitetsledningssystem. Detta som ett resultat av ökade krav, från samarbetspartners och myndigheter.  

För närvarande är jag projektledare för ett antal Post Authorisation Safety Studies (PASS). 

Utbildning

- Fil.kand. Beteendevetenskaplig utredarlinje med fördjupade studier i Sociologi.

- SAS Certified Developer

Loading bibliometrics...