Om mig

Jag arbetar som adjunkt på sektionen för Fysioterapi. Min ämneskompetens ligger till stor del inom området rörelseorganens funktionsstörningar och framför allt gällande fysisk aktivitet. Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet ffa inom området rörelseorganens funktionsstörningar. Jag är kursansvarig för kursen " Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård".

Forskningsbeskrivning

"Physical activity and self-related health in Swedish high school students"

Mitt övergripande syfte med min avhandling var att beskriva gymnasieungdomars fysiska aktivitetsvanor och självskattad hälsa. Ett annat syfte var att undersöka om ett fysiskt aktivitetsprogram skulle kunna påverka träningsfrekvensens och fysisk självkänsla hos fysiskt inaktiva gymnasieflickor.

Utbildning

2017 Medicine magisterexamen med huvudområdet klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2013 Filosofie doktorsexamen, Linnéuniversitetet

2007 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1978 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet